Nhiều hoạt động nâng cao ý thức về giảm ô nhiễm rác thải nhựa

Nhiều hoạt động nâng cao ý thức về giảm ô nhiễm rác thải nhựa

Ngày 22/4, Tổ chức Việt Nam sạch và xanh phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM tổ chức sự...

Thông điệp Ngày Trái đất 2018: 'Nói không với rác thải nhựa'

Thông điệp Ngày Trái đất 2018: 'Nói không với rác thải nhựa'

Với thông điệp: 'Nói không với rác thải nhựa', Ngày Trái đất năm 2018 được người Việt Nam hưởng ứng tham gia...

Rác thải từ nhựa đang hủy hoại môi trường sống

Rác thải từ nhựa đang hủy hoại môi trường sống

Chủ đề của Ngày Trái Đất 22/4 năm nay là 'Chấm dứt ô nhiễm rác thải nhựa' với mục đích thay đổi thói quen...

Ngày Trái Đất 22/4 là gì, ngày Trái Đất năm nay có gì đặc biệt?
Ngày Trái Đất 22/4 là gì, ngày Trái Đất năm nay có gì đặc biệt? - Ảnh 1 Ngày Trái Đất 22/4 là gì, ngày Trái Đất năm nay có gì đặc biệt? - Ảnh 2 Ngày Trái Đất 22/4 là gì, ngày Trái Đất năm nay có gì đặc biệt? - Ảnh 3

Ngày Trái Đất 22/4 là gì, ngày Trái Đất năm nay có gì đặc biệt?

Ngày Trái Đất 22/4 là ngày vận động mọi người nâng cao nhận thức và hành động nhằm bảo vệ giá trị của môi...

Ngày Trái đất - Nâng cao ý thức và trách nhiệm với môi trường

Ngày Trái đất - Nâng cao ý thức và trách nhiệm với môi trường

Môi trường vẫn luôn thay đổi từng ngày, nhiều năm gần đây thế giới đã chứng kiến một loạt các thảm họa thiên...