Nhiều hoạt động nâng cao ý thức về giảm ô nhiễm rác thải nhựa

Nhiều hoạt động nâng cao ý thức về giảm ô nhiễm rác thải nhựa

Ngày 22/4, Tổ chức Việt Nam sạch và xanh phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM tổ chức sự...

3 liên quan

Thông điệp Ngày Trái đất 2018: 'Nói không với rác thải nhựa'

Thông điệp Ngày Trái đất 2018: 'Nói không với rác thải nhựa'

Với thông điệp: 'Nói không với rác thải nhựa', Ngày Trái đất năm 2018 được người Việt Nam hưởng ứng tham gia...

6 liên quan

Rác thải từ nhựa đang hủy hoại môi trường sống

Rác thải từ nhựa đang hủy hoại môi trường sống

Chủ đề của Ngày Trái Đất 22/4 năm nay là 'Chấm dứt ô nhiễm rác thải nhựa' với mục đích thay đổi thói quen...

5 liên quan

Ngày Trái Đất 22/4 là gì, ngày Trái Đất năm nay có gì đặc biệt?
Ngày Trái Đất 22/4 là gì, ngày Trái Đất năm nay có gì đặc biệt? - Ảnh 1 Ngày Trái Đất 22/4 là gì, ngày Trái Đất năm nay có gì đặc biệt? - Ảnh 2 Ngày Trái Đất 22/4 là gì, ngày Trái Đất năm nay có gì đặc biệt? - Ảnh 3

Ngày Trái Đất 22/4 là gì, ngày Trái Đất năm nay có gì đặc biệt?

Ngày Trái Đất 22/4 là ngày vận động mọi người nâng cao nhận thức và hành động nhằm bảo vệ giá trị của môi...

1 liên quan

Ngày Trái đất - Nâng cao ý thức và trách nhiệm với môi trường

Ngày Trái đất - Nâng cao ý thức và trách nhiệm với môi trường

Môi trường vẫn luôn thay đổi từng ngày, nhiều năm gần đây thế giới đã chứng kiến một loạt các thảm họa thiên...

3 liên quan