Hàng ngàn công nhân đình công vì cho rằng bữa ăn không bảo đảm

Hàng ngàn công nhân đình công vì cho rằng bữa ăn không bảo đảm

Cho rằng chất lượng bữa ăn và nhiều quy định khác thực hiện không đảm bảo, khoảng 3.800 công nhân Công ty...

11 liên quan

Gần 3.800 công nhân ngừng việc vì... chất lượng bữa ăn kém

Gần 3.800 công nhân ngừng việc vì... chất lượng bữa ăn kém

Cho rằng chất lượng bữa ăn chưa đảm bảo, sử dụng phép năm, việc chấm công tại các xưởng chưa hợp lý, gần 3.800...

235 liên quan

Hơn 3.800 công nhân Công ty TNHH Ny Hoa Việt - Thanh Hóa đình công đòi quyền lợi

Hơn 3.800 công nhân Công ty TNHH Ny Hoa Việt - Thanh Hóa đình công đòi quyền lợi

Hơn 3.800 công nhân thuộc Công ty TNHH Ny Hoa Việt đóng trên địa bàn xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh...

14 liên quan

Gần 4.000 công nhân Hậu Lộc đình công đòi quyền lợi

Gần 4.000 công nhân Hậu Lộc đình công đòi quyền lợi

Sau khi 3.000 công nhân tại huyện Hậu Lộc đình công đòi quyền lợi diễn ra 1 tháng trước đây, tiếp tục 3.800...

29 liên quan

Bí thư huyện đối thoại, hơn 1000 công nhân đình công ở Thanh Hóa đã quay trở lại làm việc

Bí thư huyện đối thoại, hơn 1000 công nhân đình công ở Thanh Hóa đã quay trở lại làm việc

Ngày 25/10, hơn 1000 công nhân của Công ty TNHH Ivory Việt Nam ở trị trấn Hậu lộc, Thanh Hóa đã quay trở lại...

235 liên quan

Bị ép tăng ca, 3.000 công nhân may đình công

Bị ép tăng ca, 3.000 công nhân may đình công

Công ty ép tăng ca thường xuyên nhưng tiền lương, tiền phụ cấp khác ở mức thấp nên 3.000 công nhân Công ty...

28 liên quan