Cha đẻ của các lệnh máy tính 'copy,' 'paste' qua đời ở tuổi 74

Cha đẻ của các lệnh máy tính 'copy,' 'paste' qua đời ở tuổi 74

Larry Tesler, một nhà khoa học máy tính nổi tiếng nhất trong việc tạo ra các khái niệm máy tính: cắt (cut),...

Đâu là mối đe dọa lớn nhất từ AI?

Đâu là mối đe dọa lớn nhất từ AI?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày khiến nhiều người lo lắng, vì viễn cảnh bị lấy mất công việc. Tuy nhiên,...

Việt Nam lần đầu đăng cai hội nghị quốc tế về ngôn ngữ học máy tính

Hội nghị quốc tế về ngôn ngữ học máy tính lần thứ 16 sẽ quy tụ gần 100 nhà khoa học thuộc hàng chục trường...

1 liên quan

Thảo luận về những nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực ngôn ngữ máy tính

Hội nghị quốc tế về ngôn ngữ học máy tính – PACLING 2019 đang diễn ra tại Hà Nội, trong các ngày từ...

1 liên quan

Việt Nam lần đầu đăng cai hội nghị quốc tế về ngôn ngữ học máy tính

Hội nghị quốc tế về ngôn ngữ học máy tính lần thứ 16 sẽ quy tụ gần 100 nhà khoa học thuộc hàng chục trường...

Thúc đẩy ứng dụng ngành ngôn ngữ học máy tính

Hội nghị quốc tế về ngôn ngữ học máy tính - Pacling lần thứ 16 quy tụ gần 100 nhà khoa học thuộc hàng chục...

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế về ngôn ngữ học máy tính

Việc tổ chức PACLING 2019 là nỗ lực của Đại học FPT trong việc thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học...