Bảo tồn và phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch làng cổ Phước Tích

Bảo tồn và phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch làng cổ Phước Tích

Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa đầu tư hơn 2 tỷ đồng để quy hoạch tổng thể diện tích 53,9 ha nhằm bảo tồn và phát...

Huế: Trùng tu thành công 5 nhà rường cổ Phước Tích

Huế: Trùng tu thành công 5 nhà rường cổ Phước Tích

Việc trùng tu, cải tạo nhằm bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc đặc trưng của nhà rường Phước Tích...

Thêm 5 nhà cổ ở Phước Tích được trùng tu

VH- Ngày 20.9, ông Đoàn Quyết Thắng - Phó Ban quản lý làng cổ Phước Tích (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế)...

2 liên quan

Hơn 3,6 tỷ đồng tu bổ 5 ngôi nhà rường làng cổ Phước Tích

Hơn 3,6 tỷ đồng tu bổ 5 ngôi nhà rường làng cổ Phước Tích

Ngày 19-9, Ban Quản lý làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết,...

2 liên quan

Thừa Thiên – Huế: Hoàn thành trùng tu 5 nhà rường cổ ở Phước Tích

Thừa Thiên – Huế: Hoàn thành trùng tu 5 nhà rường cổ ở Phước Tích

Việc trùng tu, cải tạo các nhà rường tại làng cổ Phước Tích không chỉ bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc đặc...

2 liên quan

Thừa Thiên – Huế: Hoàn thành trùng tu 5 nhà rường cổ ở Phước Tích

Thừa Thiên – Huế: Hoàn thành trùng tu 5 nhà rường cổ ở Phước Tích

Việc trùng tu, cải tạo các nhà rường tại làng cổ Phước Tích không chỉ bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc đặc...

Bảo tồn nhà rường cổ ở Phước Tích

Bảo tồn nhà rường cổ ở Phước Tích

Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa hoàn thành trùng tu, bảo tồn và đưa vào khai thác, sử dụng 5 ngôi nhà rường tại...

2 liên quan