Lần đầu Việt Nam có học sinh lớp 10 tham gia thi Olympic Toán quốc tế

Lần đầu Việt Nam có học sinh lớp 10 tham gia thi Olympic Toán quốc tế

Đội tuyển Olympic Toán Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế đã được lựa chọn. Năm nay, khá nhiều...

10 liên quan

Điều đặc biệt của đội tuyển thi Olympic Toán quốc tế, choáng với thành tích học tập 'con nhà người ta'

Điều đặc biệt của đội tuyển thi Olympic Toán quốc tế, choáng với thành tích học tập 'con nhà người ta'

Lần đầu Việt Nam có học sinh lớp 10 tham gia thi Olympic Toán quốc tế 2020.

10 liên quan

Lần đầu Việt Nam có học sinh lớp 10 tham gia thi Olympic Toán quốc tế

Đội tuyển Olympic Toán Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế đã được lựa chọn. Năm nay, khá nhiều...

10 liên quan

Điều chưa từng có trong đội tuyển dự thi Olympic Toán học quốc tế của Việt Nam

Lần đầu tiên có 1 nam sinh lớp 10 được chọn vào đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Toán Quốc tế của Việt Nam.

2998 liên quan

Lần đầu Việt Nam có học sinh lớp 10 tham gia thi Olympic Toán quốc tế 2020

Đội tuyển Olympic Toán Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế đã được lựa chọn. Năm nay, có khá nhiều...

2998 liên quan

Lần đầu tiên 1 học sinh lớp 10 lọt đội tuyển thi Olympic toán quốc tế

Lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) có một học sinh lớp 10, đó là em Ngô...

10 liên quan

Câu lạc bộ văn nghệ của thợ mỏ

Những năm qua, Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật (VHNT) Công ty CP Than Cọc Sáu đã không ngừng nâng cao đời...