Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  Long An bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Tư pháp

  Long An bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Tư pháp

  Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp Phan Thị Mỹ Dung vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh...

  8 liên quan

  Long An bổ nhiệm mới 4 Giám đốc, Phó Giám đốc Sở

  Long An bổ nhiệm mới 4 Giám đốc, Phó Giám đốc Sở

  Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần đã trao quyết định bổ nhiệm 4 cán bộ lãnh đạo cấp sở.

  8 liên quan

  Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới Thanh Hóa, Long An

  Các tỉnh Thanh Hóa, Long An vừa triển khai công tác cán bộ tại địa phương, công bố và trao quyết định cho...

  8 liên quan

  Bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế

  UBND tỉnh Long An, Thừa Thiên Huế vừa công bố và trao các quyết định về công tác tổ chức cán bộ.

  2 liên quan

  Kiện toàn tổ chức, nhân sự 4 tỉnh thành

  UBND tỉnh Long An, Thừa Thiên Huế, Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố và trao các...

  8 liên quan

  Kiện toàn tổ chức, nhân sự TP.HCM, tỉnh Long An và tỉnh Thanh Hóa

  UBND tỉnh Long An, Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố và trao các quyết định về...

  8 liên quan

  Kiện toàn tổ chức, nhân sự 4 tỉnh thành

  UBND tỉnh Long An, Thừa Thiên Huế, Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố và trao các...

  8 liên quan