Bổn phận của người làm cha làm mẹ

Bổn phận của người làm cha làm mẹ

Con cái đối với cha mẹ là mối quan hệ huyết thống gia đình. Bất cứ thời đại nào thì mối quan hệ này cũng...

1 liên quan

Khảo sát thuật ngữ phương tiện thiện xảo trong kinh tạng Pāli

Khảo sát thuật ngữ phương tiện thiện xảo trong kinh tạng Pāli

Phương tiện thiện xảo

4 liên quan

Tín là nguồn đạo

Trong giáo lý đạo Phật, ta thường nghe đến ba mươi bảy phẩm trợ đạo, tức là những yếu tố nâng đỡ, dẫn hướng...

Làm thân Phật chảy máu

Đức Phật dạy, có năm cực trọng tội (ngũ nghịch tội) là năm tội nặng nhất mà người phạm phải sẽ bị đọa vào...

Những phép lạ và thần thông của Đức Phật trong kinh điển Phật giáo

Phép lạ và thần thông của Đức Phật là một trong những đề tài lôi cuốn người đọc, đặc biệt là các Phật tử....

'Nữ tính hóa' - hình tượng đặc biệt trong Phật giáo Việt Nam

'Nữ tính hóa' - hình tượng đặc biệt trong Phật giáo Việt Nam

Trong Phật giáo Ấn Độ, Quan Thế Âm là một vị Phật giáo giới tính nam. Khi du nhập vào Giao Châu và vùng đất...

Những phép lạ và thần thông của Đức Phật trong kinh điển Phật giáo

Phép lạ và thần thông của Đức Phật là một trong những đề tài lôi cuốn người đọc, đặc biệt là các Phật tử....

Ý nghĩa 'Tôn sư trọng đạo' trong Phật giáo

Đức Phật nói trong Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikayà) là: 'Người khéo thuyết giảng thì mang lại an lạc cho...