Hà Nội: Chất lượng không khí trong tuần chịu ảnh hưởng lớn từ thời tiết

Hà Nội: Chất lượng không khí trong tuần chịu ảnh hưởng lớn từ thời tiết

Chất lượng không khí trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tuần vừa qua (từ ngày 28/6 đến ngày 4/7) có xu...

393 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần tiếp tục được cải thiện

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần tiếp tục được cải thiện

Chất lượng không khí (CLKK) trên địa bàn TP Hà Nội trong tuần qua có xu hướng tốt như tuần trước đó. Tất cả...

393 liên quan

Chất lượng không khí được cải thiện đáng kể trong tuần qua

Chất lượng không khí trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tuần vừa qua (từ ngày 24 - 30/5) tiếp tục có dấu...

113 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội chuyển biến tích cực

Chất lượng không khí (CLKK) trên địa bàn TP Hà Nội trong tuần này tiếp tục có dấu hiệu tích cực giống như...

113 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội tuần qua thay đổi thất thường

Theo số liệu từ Chi cục Bảo vệ Môi trường, tại các trạm quan trắc không khí nền đô thị như Trung Yên 3, Kim...

113 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần thay đổi thất thường

Chất lượng không khí (CLKK) trên địa bàn TP Hà Nội trong tuần này có xu hướng xấu hơn so với tuần trước. Cụ...

113 liên quan

Sáng 10-2, chất lượng không khí của Hà Nội ở ngưỡng tốt và trung bình

Sáng 10-2, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên địa bàn thành phố Hà Nội duy trì ở ngưỡng tốt và trung...

35 liên quan

Chất lượng không khí ở Hà Nội trở lại mức tốt

Sáng 9-2, chỉ số chất lượng không khí (AQI) đo được tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn thành phố Hà Nội đã...

109 liên quan

Hà Nội: Trời hanh khô tác động lớn đến chất lượng không khí

Chất lượng không khí (CLKK) trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong đầu tuần này có xu hướng xấu hơn so với...

85 liên quan

Chất lượng không khí ở Hà Nội đã được cải thiện

12 liên quan

Từ ngày 3 đến 9-11: Chất lượng không khí chủ yếu ở mức kém

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), trong tuần qua, chất lượng không khí...

113 liên quan

Từ ngày 15 đến 21-9: Chất lượng không khí một số ngày ở mức kém

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), trong tuần, từ ngày 15 đến 21-9, chất...

113 liên quan

Từ ngày 4 đến 10-8: Chất lượng không khí suy giảm

203 liên quan

Từ ngày 16 đến 22-6: Chất lượng không khí duy trì ở mức trung bình

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), trong tuần từ ngày 16 đến 22-6, chất...

63 liên quan

Nhiều ngày chất lượng không khí kém

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), tuần qua, chất lượng không khí trên...

Chất lượng không khí không ổn định

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), dựa trên số liệu quan trắc tại 10 trạm...

Hà Nội: AQI đạt mức tốt tại các điểm quan trắc nền đô thị tăng

Theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 18/11 đến 24/11), số ngày có...