Nâng cao chất lượng các trạm y tế xã, phường khu vực phía Nam

Nâng cao chất lượng các trạm y tế xã, phường khu vực phía Nam

Mới đây, Bộ Y tế tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng trạm y tế xã phường hoạt động theo nguyên lý y học gia...

130 liên quan

Nâng cao chất lượng trạm y tế xã phường tại 26 điểm trên cả nước

Nâng cao chất lượng trạm y tế xã phường tại 26 điểm trên cả nước

Ngày 10/10, bộ Y tế tổ chức hội nghị tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho y tế cơ sở các tỉnh phía Nam tại...

1 liên quan

Quản lý bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình

Quản lý bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình

Sáng 10/10, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng trạm y tế xã phường hoạt động theo nguyên lý y học...

130 liên quan

'Trả' trạm y tế xã về theo nguyên lý y học gia đình

'Trả' trạm y tế xã về theo nguyên lý y học gia đình

Ngày 7/9, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình dựa trên...

Hà Nội từ chối quyết toán bảo hiểm y tế hơn 300 tỷ đồng

Hà Nội từ chối quyết toán bảo hiểm y tế hơn 300 tỷ đồng

Hơn 5 tháng đầu năm nay, tổng chi phí từ quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) chi cho khám chữa bệnh của các bệnh viện...

1337 liên quan

Nơi nào để nhà vệ sinh bẩn thì giám đốc bệnh viện đó ở bẩn

Nơi nào để nhà vệ sinh bẩn thì giám đốc bệnh viện đó ở bẩn

Bộ trưởng Y tế: Tôi đề nghị, nơi nào còn để nhà vệ sinh bẩn thì chúng tôi kết luận trưởng khoa, giám đốc bệnh...

1 liên quan