Bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch

Bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ngành và các địa phương yêu cầu thực hiện Quyết định 62 của Thủ tướng...

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 21-25/1/2019

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 21-25/1/2019

Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; xuất cấp gạo cho 8 tỉnh dịp Tết Nguyên đán; kiểm tra...

Kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải phục vụ khách du lịch

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông...

17 liên quan

Du lịch chờ cú hích từ hạ tầng giao thông

Trong một tour du lịch, vận chuyển là khâu tốn kém nhiều chi phí, thời gian và rủi ro nhất. Cụ thể, chi phí...

3 liên quan

Kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm ATGT cho khách du lịch

Kiểm soát, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và đảm bảo an toàn giao thông nhằm tạo thuận lợi, an toàn...

17 liên quan