Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Phát huy vai trò then chốt của khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Phát huy vai trò then chốt của khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Đại Biểu Nhân Dân
1 giờ
Bộ trưởng nhận trách nhiệm về sự chậm trễ thành lập các trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Bộ trưởng nhận trách nhiệm về sự chậm trễ thành lập các trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tạp chí Một Thế Giới
6 giờ
Hoàn thiện đề án xây dựng các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

Hoàn thiện đề án xây dựng các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

Tạp chí VnEconomy
7 giờ
Điều chỉnh cơ chế, chính sách, quy định phù hợp, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Điều chỉnh cơ chế, chính sách, quy định phù hợp, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Báo Điện Biên Phủ
8 giờ
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: Chậm triển khai Trung tâm Đổi mới Sáng tạo vì vướng quy định về tài chính

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: Chậm triển khai Trung tâm Đổi mới Sáng tạo vì vướng quy định về tài chính

VietTimes
8 giờ
Phó Thủ tướng: Ngân sách dành cho nghiên cứu khoa học công nghệ chưa hiệu quả

Phó Thủ tướng: Ngân sách dành cho nghiên cứu khoa học công nghệ chưa hiệu quả

Báo Kinh Tế Đô Thị
8 giờ
Chậm trễ thành lập các Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia

Chậm trễ thành lập các Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia

Báo Phụ Nữ Việt Nam
8 giờ
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nói về trăn trở trong thu hút nhân tài

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nói về trăn trở trong thu hút nhân tài

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
8 giờ
Bộ trưởng nói về điều trăn trở trong thu hút nhân tài

Bộ trưởng nói về điều trăn trở trong thu hút nhân tài

Báo Đại Đoàn Kết
9 giờ
Sắp thành lập trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại 3 thành phố lớn

Sắp thành lập trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại 3 thành phố lớn

Báo Đà Nẵng
10 giờ
Đại biểu Quốc hội chất vấn nhiều vấn đề nóng đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ

Đại biểu Quốc hội chất vấn nhiều vấn đề nóng đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ

Báo Bảo Vệ Pháp Luật
11 giờ
Bộ trưởng Bộ KHCN lý giải việc tồn đọng 84.000 đơn đăng ký nhãn hiệu, sáng chế

Bộ trưởng Bộ KHCN lý giải việc tồn đọng 84.000 đơn đăng ký nhãn hiệu, sáng chế

Báo VOV
11 giờ
Đại biểu 'truy' trách nhiệm trong việc chậm trễ các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo

Đại biểu 'truy' trách nhiệm trong việc chậm trễ các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo

Tạp chí Mekong Asean
12 giờ
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: Sắp lập các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: Sắp lập các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

Báo Tổ Quốc
12 giờ
Đẩy nhanh việc thành lập các Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia

Đẩy nhanh việc thành lập các Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia

Đại Biểu Nhân Dân
Chuẩn bị thành lập 3 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Chuẩn bị thành lập 3 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Báo Hà Nội Mới
Bộ trưởng Bộ KH&CN nhận trách nhiệm khi chậm thành lập TT khởi nghiệp sáng tạo

Bộ trưởng Bộ KH&CN nhận trách nhiệm khi chậm thành lập TT khởi nghiệp sáng tạo

Tạp chí Giáo dục Việt Nam
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: Sắp có trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: Sắp có trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

Báo Tin Tức TTXVN