Hàng loạt cán bộ kiểm lâm xin nghỉ việc: Vì áp lực?

Hàng loạt vụ phá rừng xảy ra với quy mô lớn. Những cánh rừng già ở Quảng Nam nham nhở trước sự xuống tay điên...

Quảng Nam: Nhiều cán bộ kiểm lâm xin nghỉ việc

Quảng Nam: Nhiều cán bộ kiểm lâm xin nghỉ việc

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam vừa cho biết, đã có nhiều cán bộ ngành kiểm lâm nộp đơn xin nghỉ việc với...

Hàng loạt cán bộ kiểm lâm Quảng Nam đột ngột xin nghỉ

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam ngày 10-5 xác nhận có nhiều cán bộ ngành kiểm lâm đã nộp đơn xin nghỉ việc...

Quảng Nam: Hàng loạt cán bộ kiểm lâm xin nghỉ việc

Quảng Nam: Hàng loạt cán bộ kiểm lâm xin nghỉ việc

Nhiều cán bộ ngành kiểm lâm Quảng Nam đã nộp đơn xin nghỉ việc vì nhiều lý do.

Nhiều cán bộ kiểm lâm nộp đơn xin nghỉ việc sau hàng loạt vụ phá rừng

Nhiều cán bộ kiểm lâm nộp đơn xin nghỉ việc sau hàng loạt vụ phá rừng

Chiều 10.5, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, cho biết chỉ trong thời gian ngắn nhiều...

Quảng Nam: Nhiều cán bộ kiểm lâm nộp đơn xin nghỉ việc

Ngày 10/5, ông Phan Tuấn- Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam xác nhận, hiện có nhiều cán bộ ngành kiểm...

Quảng Nam: Đang nóng chuyện phá rừng thì hàng loạt kiểm lâm xin nghỉ việc

Quảng Nam: Đang nóng chuyện phá rừng thì hàng loạt kiểm lâm xin nghỉ việc

Ngày 10/5, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam xác nhận, nhiều cán bộ ngành kiểm lâm...

Quảng Nam: Hàng loạt cán bộ kiểm lâm xin nghỉ việc vì áp lực

Quảng Nam: Hàng loạt cán bộ kiểm lâm xin nghỉ việc vì áp lực

Đã có hơn 10 cán bộ kiểm lâm ở Quảng Nam nộp đơn xin nghỉ việc do áp lực công việc, trách nhiệm.

Hàng loạt cán bộ kiểm lâm đột ngột xin nghỉ việc

Hàng loạt cán bộ kiểm lâm đột ngột xin nghỉ việc

Hơn 10 cán bộ kiểm lâm Quảng Nam đã nộp đơn xin nghỉ việc do áp lực công việc, trách nhiệm… khi liên tiếp...

Sau gợi ý của phó chủ tịch tỉnh, nhiều kiểm lâm Quảng Nam xin nghỉ

Sau gợi ý của phó chủ tịch tỉnh, nhiều kiểm lâm Quảng Nam xin nghỉ

Sau khi phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam 'gợi ý', nếu xét thấy không đủ năng lực, sức khỏe để hoàn thành nhiệm...

Quảng Nam: Áp lực công việc, nhiều kiểm lâm xin nghỉ việc

Quảng Nam: Áp lực công việc, nhiều kiểm lâm xin nghỉ việc

Đã có hơn 10 cán bộ kiểm lâm ở Quảng Nam nộp đơn xin nghỉ việc với lý do áp lực.

Quảng Nam: Hàng loạt cán bộ kiểm lâm xin nghỉ việc

Quảng Nam: Hàng loạt cán bộ kiểm lâm xin nghỉ việc

Thống kê sơ bộ từ cuối năm 2017 đến nay, đã có hơn 50 cán bộ kiểm lâm tỉnh Quảng Nam xin nghỉ việc. Trước...