Tăng cường phòng cháy, chữa cháy ở khu dân cư

Tỉnh ta hiện có 145 xã, phường, thị trấn, với nhiều khu dân cư tập trung đông người, chủ yếu nằm trên địa...

103 liên quan

Bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an...

121 liên quan

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, trật tự xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ...

2 liên quan

UBND tỉnh chỉ đạo về việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và xử lý đối với các mỏ chưa đóng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều mỏ khai thác khoáng sản,...

3 liên quan

Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nói chung, PBGDPL đối với...