Cuốn sách có nhiều tư liệu quý

Nhà xuất bản Công an nhân dân vừa phát hành cuốn sách 'Âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các cơ quan tình báo,...

1 liên quan

Báo chí góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Báo chí góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã có bước chuyển biến rõ rệt về nhận...

18 liên quan

Hội nghị Trung ương 7, khóa XII đề xuất nhiều chủ trương mới, toàn diện về công tác cán bộ

Hội nghị Trung ương 7, khóa XII đề xuất nhiều chủ trương mới, toàn diện về công tác cán bộ

Đề án 'Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và...

1 liên quan

Thêm một cuốn sách tư liệu hay về đề tài tình báo

Thêm một cuốn sách tư liệu hay về đề tài tình báo

Cuốn sách Âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các cơ quan tình báo, gián điệp Mỹ - Ngụy chống phá cách mạng Việt...

Cán bộ, đảng viên kỳ vọng Đề án công tác cán bộ sẽ khắc phục được tình trạng 'chạy chức, chạy quyền'
Cán bộ, đảng viên kỳ vọng Đề án công tác cán bộ sẽ khắc phục được tình trạng 'chạy chức, chạy quyền' - Ảnh 1 Cán bộ, đảng viên kỳ vọng Đề án công tác cán bộ sẽ khắc phục được tình trạng 'chạy chức, chạy quyền' - Ảnh 2 Cán bộ, đảng viên kỳ vọng Đề án công tác cán bộ sẽ khắc phục được tình trạng 'chạy chức, chạy quyền' - Ảnh 3

Cán bộ, đảng viên kỳ vọng Đề án công tác cán bộ sẽ khắc phục được tình trạng 'chạy chức, chạy quyền'

Đề án 'Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín,...

1 liên quan