Công khai minh bạch trong vận động, phân bổ cứu trợ

Công khai minh bạch trong vận động, phân bổ cứu trợ

Ngày 30/10, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã chủ trì cuộc họp xin ý kiến...

Giá trị thời đại Hùng Vương trong lịch sử Việt Nam

Giá trị thời đại Hùng Vương trong lịch sử Việt Nam

Ngày 24-9, Trung tâm nghiên cứu và phát triển văn hóa Hùng Vương, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật...

6 liên quan

Sẽ giải mã những tranh cãi về thời đại Hùng Vương?

Hội thảo 'Thời đại Hùng Vương trong tiến trình lịch sử Việt Nam' sẽ được tổ chức vào ngày 24/9 đang thu hút...

Tổ chức hội thảo quốc gia đánh giá thời đại Hùng Vương trong tiến trình lịch sử Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia 'Thời đại Hùng Vương trong tiến trình lịch sử Việt Nam' sẽ diễn ra ngày 24/9 tại...

6 liên quan

Vẫn chưa xác định được tiêu chí 'đô thị văn minh'

Chiều 23-4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện...

3 liên quan

Xây dựng tiêu chí đô thị văn minh: Đừng chạy theo thành tích

Cho rằng xây dựng tiêu chí đô thị văn minh phải phù hợp với sự phát triển của đất nước trong hoàn cảnh hiện...