36 sự kiện tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội (Kỳ 13)

Trân trọng giới thiệu tiếp cuốn sách 36 sự kiện tiêu biểu của Thăng Long – Hà Nội của PGS TS Cao Văn Liên...

4 liên quan

Quốc hiệu Đại Ngu thời nhà Hồ mang ý nghĩa gì?

Quốc hiệu Đại Ngu thời nhà Hồ mang ý nghĩa gì?

Sau khi lên ngôi, Hồ Quý Ly đổi quốc hiệu nước ta từ Đại Việt sang Đại Ngu, với mong muốn xây dựng một quốc...

1 liên quan

Ai làm vua nước Việt khi 2 tuổi, bị ông ngoại chiếm mất ngôi báu?
Ai làm vua nước Việt khi 2 tuổi, bị ông ngoại chiếm mất ngôi báu? - Ảnh 1
Ai làm vua nước Việt khi 2 tuổi, bị ông ngoại chiếm mất ngôi báu? - Ảnh 2
Ai làm vua nước Việt khi 2 tuổi, bị ông ngoại chiếm mất ngôi báu? - Ảnh 3

Ai làm vua nước Việt khi 2 tuổi, bị ông ngoại chiếm mất ngôi báu?

Làm vua khi mới 2 tuổi, ở ngôi chỉ được 2 năm, người này đã bị ông ngoại chiếm mất ngai vàng.

Quốc hiệu Đại Ngu thời nhà Hồ mang ý nghĩa gì?

Quốc hiệu Đại Ngu thời nhà Hồ mang ý nghĩa gì?

Sau khi lên ngôi, Hồ Quý Ly đổi quốc hiệu nước ta từ Đại Việt sang Đại Ngu, với mong muốn xây dựng một quốc...

Quốc hiệu Đại Ngu thời nhà Hồ mang ý nghĩa gì?

Quốc hiệu Đại Ngu thời nhà Hồ mang ý nghĩa gì?

Dưới thời trị vì của mình, Hồ Quý Ly đổi quốc hiệu thành Đại Ngu. Quốc hiệu này có ý nghĩa như thế nào?

Đội quân hùng mạnh của Hồ Quý Ly và bài học cho hậu thế

Đội quân hùng mạnh của Hồ Quý Ly và bài học cho hậu thế

Hồ Quý Ly là một trong những người có nhiều cải cách tích cực nhất trong số vua chúa thời phong kiến. Dù sở...

Vị vua nào nước Việt lên ngôi khi 2 tuổi, bị ông ngoại chiếm mất ngôi báu?
Vị vua nào nước Việt lên ngôi khi 2 tuổi, bị ông ngoại chiếm mất ngôi báu? - Ảnh 1
Vị vua nào nước Việt lên ngôi khi 2 tuổi, bị ông ngoại chiếm mất ngôi báu? - Ảnh 2
Vị vua nào nước Việt lên ngôi khi 2 tuổi, bị ông ngoại chiếm mất ngôi báu? - Ảnh 3

Vị vua nào nước Việt lên ngôi khi 2 tuổi, bị ông ngoại chiếm mất ngôi báu?

Làm vua khi mới 2 tuổi, trị vì chỉ được 2 năm, vị vua này đã bị ông ngoại chiếm mất ngai vàng.

Ai làm vua nước Việt khi mới 2 tuổi, bị ông ngoại chiếm mất ngôi báu?

Ai làm vua nước Việt khi mới 2 tuổi, bị ông ngoại chiếm mất ngôi báu?

Trần Thiếu Đế là vị vua lên ngôi khi mới 2 tuổi nhưng sau đó bị ông ngoại chiếm mất ngôi báu.