45 tác phẩm đặc sắc được giới thiệu trong Tuần lễ sách hay TP Hồ Chí Minh

45 tác phẩm đặc sắc được giới thiệu trong Tuần lễ sách hay TP Hồ Chí Minh

Tuần lễ sách hay lần thứ 14, diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 7/11 tại TP Hồ Chí Minh, đã giới thiệu đến bạn...

2 liên quan

Để hiểu thêm về thắng lợi vĩ đại của dân tộc

Để hiểu thêm về thắng lợi vĩ đại của dân tộc

Dù đã có nhiều công trình nghiên cứu của tác giả trong nước và nước ngoài về Cách mạng Tháng Tám, nhưng với...

31 liên quan

Tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp, hoàn thiện sách 'Đảng bộ Hà Tĩnh qua các kỳ đại hội'
Tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp, hoàn thiện sách 'Đảng bộ Hà Tĩnh qua các kỳ đại hội' - Ảnh 1
Tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp, hoàn thiện sách 'Đảng bộ Hà Tĩnh qua các kỳ đại hội' - Ảnh 2
Tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp, hoàn thiện sách 'Đảng bộ Hà Tĩnh qua các kỳ đại hội' - Ảnh 3

Tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp, hoàn thiện sách 'Đảng bộ Hà Tĩnh qua các kỳ đại hội'

Cuốn sách 'Đảng bộ Hà Tĩnh qua các kỳ đại hội' là công trình khoa học đặc biệt, là sản phẩm trí tuệ của...

7187 liên quan

Báo chí, truyền thông Hà Tĩnh tích cực tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại

Báo chí, truyền thông Hà Tĩnh tích cực tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại

Trước các sự kiện chính trị trọng đại sẽ diễn ra trên địa bàn trong thời gian tới, báo chí, truyền thông Hà...

224 liên quan

Ra mắt cuốn sách 'Cách mạng Tháng Tám 1945 - thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX'

Ra mắt cuốn sách 'Cách mạng Tháng Tám 1945 - thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX'

Nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2020), Nhà xuất bản Tổng hợp TP...

31 liên quan

Ra mắt sách về Cách mạng tháng Tám 1945

Ra mắt sách về Cách mạng tháng Tám 1945

Cuốn sách 'Cách mạng tháng Tám 1945 - thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX' của...

31 liên quan

GS Trịnh Nhu và cộng sự ra sách mới về Cách mạng tháng Tám

GS Trịnh Nhu và cộng sự ra sách mới về Cách mạng tháng Tám

NGND.GS. TS Trịnh Nhu và PGS. TS Trần Trọng Thơ đã ra mắt cuốn sách 'Cách mạng tháng Tám 1945 - thắng lợi...

31 liên quan

Xuất bản sách 'Cách mạng Tháng Tám 1945- thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong Thế kỷ XX'

Xuất bản sách 'Cách mạng Tháng Tám 1945- thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong Thế kỷ XX'

Nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 / 19-8-2020), Nhà xuất bản Tổng hợp TP...

31 liên quan

Ấn hành tác phẩm kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám

Ấn hành tác phẩm kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám

Kể từ khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, trải qua 75 năm, đã có nhiều công trình nghiên cứu liên...

55 liên quan

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam nằm trong quy luật vận động của cách mạng thế giới

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam nằm trong quy luật vận động của cách mạng thế giới

Ngày 3/2/1930 đánh dấu một sự kiện lịch sử của dân tộc Việt Nam cũng như của thế giới, đó là sự ra đời của...

1 liên quan

Cần cẩn trọng, kỹ lưỡng khi biên soạn cuốn Lịch sử VKSND

Cần cẩn trọng, kỹ lưỡng khi biên soạn cuốn Lịch sử VKSND

Ngày 13/9, tại trụ sở cơ quan, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã...