Kỷ luật hai cán bộ y tế để 84 học sinh nhập viên sau khi súc miệng bằng Fluor

Kỷ luật hai cán bộ y tế để 84 học sinh nhập viên sau khi súc miệng bằng Fluor

Trung tâm y tế huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã quyết định thi hành kỷ luật mức khiển trách với hai y sĩ...

Hai y sĩ bị kỷ luật trong vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng

Hai y sĩ bị kỷ luật trong vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng

Y sĩ Tiên và Hiếu bị kỷ luật vì không xây dựng kế hoạch phối hợp với nhà trường trong việc triển khai cho...

Kỷ luật nhân viên y tế vụ học sinh nhập viện sau súc miệng bằng dung dịch Fluor

Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Văn Thời đồng xác nhận sẽ kỷ luật...

Kỷ luật nhiều cán bộ vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng fluor

Nhiều viên chức đã bị khiển trách sau vụ 84 học sinh Trường tiểu học 1 Khánh Bình (xã Khánh Bình, huyện...

7 liên quan

Kỷ luật nhiều cán bộ sau vụ học sinh nhập viện vì súc miệng bằng dung dịch Fluor

Liên quan đến việc hàng loạt học sinh Trường tiểu học 1 Khánh Bình, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời,...

Khiển trách nhiều cán bộ liên quan vụ 84 học sinh nhập viện sau súc miệng ngừa sâu răng

Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã kỷ luật khiển trách hai viên chức có liên quan đến việc...

2 liên quan

Kiểm điểm cán bộ vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng nước fluor

Liên quan đến 84 học sinh Trường Tiểu học 1 Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), nhập viện sau khi súc...

7 liên quan

Vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng Fluor: Kỷ luật 2 cán bộ Y tế

Sau sự cố nhiều học sinh ở trường Tiểu học 1 Khánh Bình (Cà Mau) nhập viện sau khi súc miệng bằng dung dịch...