Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết về công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết về công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết kiện toàn Ban Thư ký Quốc hội; phê chuẩn kết quả bầu...

18 liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kiện toàn Ban thư ký Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kiện toàn Ban thư ký Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn danh sách kiện toàn thành viên Ban Thư ký Quốc hội gồm các...

Kiện toàn Ban Thư ký Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 927/NQ-UBTVQH14 về việc kiện toàn Ban Thư ký Quốc hội.

18 liên quan

Giảm chi ngân sách của Văn phòng Trung ương Đảng, tăng ngân sách cho Bộ Ngoại giao

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng...

153 liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự, lãnh đạo mới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa triển khai công tác cán bộ, ban hành các nghị quyết phê chuẩn nhân sự, lãnh...

18 liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký ban hành Nghị quyết số...

18 liên quan

Trợ lý Chủ tịch Quốc hội kiêm giữ chức Phó Tổng Thư ký Quốc hội

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký ban hành Nghị quyết số...

14 liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký ban hành Nghị quyết số...

14 liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 927 quyết nghị về việc kiện toàn Ban Thư ký Quốc hội.

18 liên quan

Nhân sự mới Văn phòng Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước

Ngày 1/7, Ngân hàng Nhà nước và Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt...

Văn phòng Quốc hội trao một loạt quyết định nhân sự

Ngày 1/7, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm công chức lãnh...