Ông Trần Tuấn Ngọc làm Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM

Ông Trần Tuấn Ngọc làm Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM

Ngày 12.3, UBND TP.HCM công bố quyết định về tổ chức lại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Văn phòng...

TP.HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự giữ chức vụ ở HĐND

TP.HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự giữ chức vụ ở HĐND

Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao quyết định nhân sự, bổ nhiệm 4 người giữ chức vụ trong HĐND và Đoàn ĐBQH.

10 liên quan

TP Hồ Chí Minh: Hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND

TP Hồ Chí Minh: Hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND

Ngày 12/3, UBND TP Hồ Chí Minh công bố quyết định về tổ chức lại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng...

19 liên quan

Hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND TP Hồ Chí Minh

Hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND TP Hồ Chí Minh

Ngày 12-3, UBND TP Hồ Chí Minh đã công bố quyết định tổ chức lại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng...

19 liên quan

TP.HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt

TP.HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt

Ngày 12.3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt của...

2 liên quan

TP HCM trao quyết định bổ nhiệm nhiều nhân sự mới sau sáp nhập các văn phòng

TP HCM trao quyết định bổ nhiệm nhiều nhân sự mới sau sáp nhập các văn phòng

Sáng ngày 12/3, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định bổ nhiệm một số nhân sự mới cho...

19 liên quan

TP. Hồ Chí Minh hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND

TP. Hồ Chí Minh hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND

Ngày 12/3, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định tổ chức lại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và...

19 liên quan

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: 'Việc khó, đại biểu nản, buông thì dân biết tin ai'

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: 'Việc khó, đại biểu nản, buông thì dân biết tin ai'

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng không thể để tình trạng người dân nói hoài, phản ánh hoài...

1 liên quan

TPHCM bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

TPHCM bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

UBND TPHCM đã trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND TPHCM,...

19 liên quan

TP Hồ Chí Minh hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND

TP Hồ Chí Minh hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND

Ngày 12/3, UBND Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định tổ chức lại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn...

19 liên quan

TP HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

TP HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Sáng 12/3, UBND TP Hồ Chí Minh công bố nhiều quyết định nhân sự của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH)...

19 liên quan

Ông Trần Tuấn Ngọc giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM

Ông Trần Tuấn Ngọc giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM

Ngày 12-3, UBND TPHCM công bố về việc tổ chức lại Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội (ĐBQH) TPHCM và Văn phòng...

19 liên quan

TPHCM bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

TPHCM bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Sáng 12/3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Tuấn Ngọc, Phó Chánh...

19 liên quan

TP.HCM hợp nhất hai đơn vị quan trọng của HĐND và Đoàn ĐBQH

TP.HCM hợp nhất hai đơn vị quan trọng của HĐND và Đoàn ĐBQH

Sáng 12/3, TP.HCM đã công bố các quyết định nhân sự quan trọng tại Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Văn...

19 liên quan

TP.HCM bổ nhiệm nhân sự đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND

TP.HCM bổ nhiệm nhân sự đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND

Sáng 12/3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã công bố nhiều quyết định nhân sự ở Văn phòng Đoàn đại...

19 liên quan

TPHCM hợp nhất văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, công bố quyết định nhân sự

TPHCM hợp nhất văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, công bố quyết định nhân sự

TPHCM sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND TP thành Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Ông Trần Tuấn...

19 liên quan

TP.HCM hợp nhất 2 văn phòng, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

TP.HCM hợp nhất 2 văn phòng, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Sau khi hợp nhất 2 văn phòng, UBND TP.HCM vừa công bố nhiều quyết định nhân sự mới.

19 liên quan

TP HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

TP HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

TP HCM bổ sung nhân sự cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP HCM.

19 liên quan

Bổ nhiệm nhiều nhân sự mới ở TP.HCM

Bổ nhiệm nhiều nhân sự mới ở TP.HCM

Ông Trần Tuấn Ngọc, Phó Chánh Văn phòng HĐND TP.HCM, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và...

10 liên quan