Thiếu tiền trả nợ cờ bạc, gã đàn ông bắt cóc con đẻ và cháu ruột để tống tiền

Thiếu tiền trả nợ cờ bạc, gã đàn ông bắt cóc con đẻ và cháu ruột để tống tiền

Ham mê cờ bạc khiến gia đình nhiều lần phải trả nợ thay, người đàn ông ở Vĩnh Phúc bắt cóc con đẻ và cháu...

15 liên quan

Vì sao bố bắt con trai, cháu gái làm con tin?

Vì sao bố bắt con trai, cháu gái làm con tin?

Do ham mê cờ bạc, Luyện bắt con trai và cháu gái để gây áp lực với gia đình, lấy tiền trả nợ.

15 liên quan

Bắt cóc con đẻ và cháu ruột, tống tiền người thân 200 triệu đồng

Sau khi đưa con đẻ và cháu ruột ra khỏi nhà, Luyện nhắn tin đề nghị bố cháu gái phải chuyển cho 200 triệu...

15 liên quan

Bắt cóc con đẻ và cháu ruột để tống tiền người thân 200 triệu đồng

Ham mê cờ bạc khiến gia đình nhiều lần phải trả nợ thay, người đàn ông ở Vĩnh Phúc bắt cóc con đẻ và cháu...

Người đàn ông bắt cóc con đẻ và cháu ruột để ép gia đình trả nợ giúp mình

Người đàn ông ở Vĩnh Phúc đã bắt cóc chính con đẻ và cháu ruột của mình làm con tin để tống tiền người thân,...

15 liên quan