Di tích đặc biệt gắn với sự nghiệp Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Di tích đặc biệt gắn với sự nghiệp Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Ngày nay, phần cửa cống mà Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười cùng các anh em cách mạng dùng để vượt ngục năm 1945...

40 liên quan

Di tích đặc biệt gắn với sự nghiệp Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Di tích đặc biệt gắn với sự nghiệp Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Ngày nay, phần cửa cống mà Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười cùng các anh em cách mạng dùng để vượt ngục năm 1945...

338 liên quan

Chuyện đồng chí Đỗ Mười vượt ngục Hỏa Lò

Chuyện đồng chí Đỗ Mười vượt ngục Hỏa Lò

Nhóm đi đầu tiên gồm 4 đồng chí Trần Tử Bình, Trần Quang Hòa, Nguyễn Tuân, Phan Lang. Đồng chí Đỗ Mười được...

54 liên quan

Đồng bào Công giáo tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đồng bào Công giáo tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh bày tỏ tin tưởng Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh...

27 liên quan

Linh mục Nguyễn Văn Lượng làm Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Linh mục Nguyễn Văn Lượng làm Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Ảnh 1 Linh mục Nguyễn Văn Lượng làm Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Ảnh 2 Linh mục Nguyễn Văn Lượng làm Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Ảnh 3

Linh mục Nguyễn Văn Lượng làm Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tại phiên họp thứ nhất của Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ VI (2018-2023)...

27 liên quan