Bình Phước cần phát huy lợi thế của vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ

Bình Phước cần phát huy lợi thế của vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh cần phải tập trung để nắm bắt cơ hội, phát huy lợi thế của địa phương nằm...

1 liên quan

Chủ tịch Quốc hội dự kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước

Chủ tịch Quốc hội dự kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị tỉnh Bình Phước tập trung để nắm bắt cơ hội, phát huy lợi thế...

Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại Yên Bái, Bình Phước

Các tỉnh Yên Bái và Bình Phước vừa đồng loạt triển khai công tác cán bộ tại địa phương, công bố và trao...

8 liên quan

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Bình Phước

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch...

8 liên quan

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Bình Phước

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch...

8 liên quan

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Bình Phước

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch...

8 liên quan

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự tỉnh Bình Phước

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy...

8 liên quan

Bình Phước bầu tân Chủ tịch HĐND, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tại kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh Bình Phước, các đại biểu đã nhất trí bầu bà Huỳnh Thị Thu Hằng, Phó bí thư...

20 liên quan

Bình Phước có nữ Chủ tịch HĐND tỉnh

Phiên họp bất thường ngày 23/3 bình bầu nhiều cán bộ lãnh đạo bao gồm Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó chủ tịch UBND...

20 liên quan

Bình Phước: Nữ Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh

Bà Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Phước vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình...

20 liên quan

Bình Phước bầu tân Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 23/3, HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ XI (bất thường) bầu Chủ...

20 liên quan

Bà Huỳnh Thị Hằng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước

Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước, bà Huỳnh Thị Hằng, sinh năm 1975, được bầu giữ chức Chủ tịch...

20 liên quan

Bình Phước có tân Chủ tịch HĐND tỉnh

Bà Huỳnh Thị Hằng, sinh năm 1975, Cao cấp lý luận chính trị, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bình Phước vừa...

20 liên quan

Bà Huỳnh Thị Hằng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

Ngày 23/3, HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức kỳ họp thứ XI (kỳ họp bất thường),...

Bình Phước có tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa...

20 liên quan

Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh

Ngày 23-3, HĐND tỉnh Bình Phước đã tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn công tác nhân sự. Tại kỳ họp, các...

20 liên quan

Bình Phước có Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

Bà Huỳnh Thị Hằng vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước, ông Trần Văn Mi được bầu giữ chức...

Bà Huỳnh Thị Hằng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước Huỳnh Thị Hằng giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX,...

20 liên quan

Bình Phước có nữ Chủ tịch HĐND tỉnh sinh năm 1975

Ngày 23/3, HĐND tỉnh Bình Phước đã họp phiên bất thường bầu bà Huỳnh Thị Hằng giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh....

Bình Phước có tân Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch tỉnh

Bà Huỳnh Thị Hằng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước, ông Trần Văn Mi được bầu giữ chức Phó...

Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh

Ngày 23/3, HĐND tỉnh Bình Phước đã tổ chức kỳ bất thường để kiện toàn công tác nhân sự.

20 liên quan

Bình Phước có tân chủ tịch HĐND và phó chủ tịch tỉnh

Bà Huỳnh Thị Hằng được bầu giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước, ông Trần Văn Mi được bầu giữ chức phó...

20 liên quan