Tam quốc diễn nghĩa: Giết Hứa Du, Hứa Chử bị Tào Tháo xử trí ra sao?

Tam quốc diễn nghĩa: Giết Hứa Du, Hứa Chử bị Tào Tháo xử trí ra sao?

Hứa Chử tự ý giết công thần Hứa Du, khiến Tào Tháo nổi giận lôi đình.

4 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu không nhờ mưu sĩ này Tào Tháo khó mà thắng được Viên Thiệu trong trận Quan Độ

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu không nhờ mưu sĩ này Tào Tháo khó mà thắng được Viên Thiệu trong trận Quan Độ

Trong trận Quan Độ, Hứa Du đã rời bỏ Viên Thiệu và đầu quân của Tào Tháo. Nhờ vào kế sách của Hứa Du mà Tào...

2 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Giết oan công thần này Tào Tháo cả đời mang vết đen không thể gột rửa

Tam quốc diễn nghĩa: Giết oan công thần này Tào Tháo cả đời mang vết đen không thể gột rửa

Vụ án giết oan công thần Thôi Diễm đã trở thành bằng chứng khiến Tào Tháo bị người đời lên án.

4 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết của mưu sĩ lắm tài nhưng nhiều tật thời Tam quốc, bài học cho hậu thế
Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết của mưu sĩ lắm tài nhưng nhiều tật thời Tam quốc, bài học cho hậu thế - Ảnh 1
Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết của mưu sĩ lắm tài nhưng nhiều tật thời Tam quốc, bài học cho hậu thế - Ảnh 2
Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết của mưu sĩ lắm tài nhưng nhiều tật thời Tam quốc, bài học cho hậu thế - Ảnh 3

Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết của mưu sĩ lắm tài nhưng nhiều tật thời Tam quốc, bài học cho hậu thế

Cậy mình là bạn của Tào Tháo, Hứa Du đã tỏ ra bất kính và tướng Tào Tháo là Hứa Chử do không kiềm được sự...

4 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc chiến giữa 70 vạn quân của Viên Thiệu với 7 vạn quân của Tào Tháo

Trận Quan Độ là trận đánh diễn ra trong lịch sử Trung Quốc vào năm 200 tại Quan Độ thuộc bờ nam Hoàng Hà giữa...

8 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Giết Hứa Du, Hứa Chử bị Tào Tháo xử trí ra sao?

Hứa Chử tự ý giết công thần Hứa Du, khiến Tào Tháo nổi giận lôi đình.

8 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết của mưu sĩ lắm tài nhưng nhiều tật thời Tam quốc, bài học cho hậu thế

Cậy mình là bạn của Tào Tháo, Hứa Du đã tỏ ra bất kính và tướng Tào Tháo là Hứa Chử do không kiềm được sự...

4 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu không nhờ mưu sĩ này Tào Tháo khó mà thắng được Viên Thiệu trong trận Quan Độ
Tam quốc diễn nghĩa: Nếu không nhờ mưu sĩ này Tào Tháo khó mà thắng được Viên Thiệu trong trận Quan Độ - Ảnh 1
Tam quốc diễn nghĩa: Nếu không nhờ mưu sĩ này Tào Tháo khó mà thắng được Viên Thiệu trong trận Quan Độ - Ảnh 2
Tam quốc diễn nghĩa: Nếu không nhờ mưu sĩ này Tào Tháo khó mà thắng được Viên Thiệu trong trận Quan Độ - Ảnh 3

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu không nhờ mưu sĩ này Tào Tháo khó mà thắng được Viên Thiệu trong trận Quan Độ

Trong trận Quan Độ, Hứa Du đã rời bỏ Viên Thiệu và đầu quân của Tào Tháo. Nhờ vào kế sách của Hứa Du mà Tào...

3 liên quan

'Vùng tối' Tam quốc diễn nghĩa - Quan Độ và những bí mật trong màn trướng

'Vùng tối' Tam quốc diễn nghĩa - Quan Độ và những bí mật trong màn trướng

Trận chiến Quan Độ là chiến dịch quy mô lớn thứ nhất trong Tam quốc diễn nghĩa, kết thúc với phần thất bại...

3 liên quan

Vì sao Tào Tháo không dùng hỏa tiễn thiêu cháy thuyền cỏ mượn tên của Gia Cát Lượng?

Vì sao Tào Tháo không dùng hỏa tiễn thiêu cháy thuyền cỏ mượn tên của Gia Cát Lượng?

Diệu kế 'Thuyền cỏ mượn tên' của Gia Cát Lượng được La Quán Trung miêu tả rất sinh động trong 'Tam Quốc diễn...

4 liên quan

Tào Tháo lập nên đại nghiệp nhờ… Hai lần được trời giúp
Tào Tháo lập nên đại nghiệp nhờ… Hai lần được trời giúp - Ảnh 1
Tào Tháo lập nên đại nghiệp nhờ… Hai lần được trời giúp - Ảnh 2
Tào Tháo lập nên đại nghiệp nhờ… Hai lần được trời giúp - Ảnh 3

Tào Tháo lập nên đại nghiệp nhờ… Hai lần được trời giúp

Sử gia Mao Tôn Cương từng nhận xét về Tào Tháo thế này: 'Việc binh của Tôn Quyền do Đại đô đốc quyết đoán....