Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Triệu Tử Long đi theo phò tá Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Triệu Tử Long đi theo phò tá Lưu Bị

Triệu Vân (? – 229), tự Tử Long, là người Thường Sơn. Ông là danh tướng vào giai đoạn cuối thời Đông Hán và...

3 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Triệu Tử Long đi theo phò tá Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Triệu Tử Long đi theo phò tá Lưu Bị

Triệu Vân (? – 229), tự Tử Long, là người Thường Sơn. Ông là danh tướng vào giai đoạn cuối thời Đông Hán và...

6 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Chuyện chưa kể về tuyệt thế thần binh của Tào Tháo khiến thiên hạ ao ước
Tam quốc diễn nghĩa: Chuyện chưa kể về tuyệt thế thần binh của Tào Tháo khiến thiên hạ ao ước - Ảnh 1
Tam quốc diễn nghĩa: Chuyện chưa kể về tuyệt thế thần binh của Tào Tháo khiến thiên hạ ao ước - Ảnh 2
Tam quốc diễn nghĩa: Chuyện chưa kể về tuyệt thế thần binh của Tào Tháo khiến thiên hạ ao ước - Ảnh 3

Tam quốc diễn nghĩa: Chuyện chưa kể về tuyệt thế thần binh của Tào Tháo khiến thiên hạ ao ước

Không chỉ là nhà quân sự, chính trị, văn học kiệt xuất, Tào Tháo còn là một cao thủ võ lâm thời Tam quốc sở...

2 liên quan

Những chiến công lừng lẫy của Triệu Vân - Đệ nhất 'Ngũ Hổ Thượng Tướng' nhà Thục Hán

Những chiến công lừng lẫy của Triệu Vân - Đệ nhất 'Ngũ Hổ Thượng Tướng' nhà Thục Hán

Danh tướng Tam Quốc Triệu Vân, tự Tử Long, là người có danh vọng cao nhất trong 'Ngũ Hổ Thượng Tướng' triều...

15 liên quan