Cắt giảm một số thủ tục khi đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài

Cắt giảm một số thủ tục khi đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 124/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP...

Cắt giảm một số thủ tục khi đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài

Cắt giảm một số thủ tục khi đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 124/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP...

Cắt giảm một số thủ tục khi đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài

Cắt giảm một số thủ tục khi đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 124/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP...

8 liên quan

Sử dụng trọng tài: Lưu ý điểm nhỏ để tránh thiệt hại lớn

Sử dụng trọng tài: Lưu ý điểm nhỏ để tránh thiệt hại lớn

So với việc giải quyết tranh chấp tại tòa án, phương thức sử dụng trọng tài có nhiều điểm khác biệt. Do đó,...

4 liên quan

Thời hạn của quyết định cưỡng chế

Thời hạn của quyết định cưỡng chế

Ông Hà Văn Huy ở phương An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ hỏi: Gia đình tôi bị cưỡng chế thu hồi đất...

2 liên quan

Điều 7 dự thảo Luật đặc khu có làm mất quyền tài phán của Việt Nam?

Điều 7 dự thảo Luật đặc khu có làm mất quyền tài phán của Việt Nam?

'Việc mở rộng thêm cho tòa án nước ngoài giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại khi có một bên là nước...

4 liên quan

Sự cố 'Ban trọng tài' và Đại hội VIII của VFF

Sự cố 'Ban trọng tài' và Đại hội VIII của VFF

'Quy định Trưởng ban trọng tài phải có tên trong BCH VFF chỉ có ở Việt Nam chứ nước ngoài không yêu cầu bắt...