Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2018) và 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Bộ Nội vụ (18/8/2008 - 18/8/2018)

Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2018) và 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Bộ Nội vụ (18/8/2008 - 18/8/2018)

Hòa trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích thiết thực chào...

Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2017 - 2020

Chiều ngày 14/8, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Chi bộ Vụ Pháp chế tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017 - 2020.Đồng...

Hội thảo góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng Đề án, đề cương Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị

Hội thảo góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng Đề án, đề cương Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị

Sáng ngày 10/8/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án tổ chức sắp xếp, tổ chức...

Bộ Nội vụ là đầu mối chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức của toàn hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Bộ Nội vụ là đầu mối chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức của toàn hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Ngày 03 tháng 8 năm 2018, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 277/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường...