Hòa Thân: Tham quan khét tiếng Trung Quốc và lời nguyền diệt vong

Hòa Thân: Tham quan khét tiếng Trung Quốc và lời nguyền diệt vong

Lịch sử thế giới ghi nhận khá nhiều những trường hợp các chính trị gia tham nhũng với số tiền khổng lồ. Tuy...

2 liên quan

Đại Tổng thống Trung Hoa 83 ngày: 10 vợ, bị vắt kiệt tinh lực đến chết

Đại Tổng thống Trung Hoa 83 ngày: 10 vợ, bị vắt kiệt tinh lực đến chết

Năm 1909, Viên Thế Khải bị Nhiếp chính vương Tải Phong đuổi về quê cũ. Khi ẩn cư ở phủ Bành Đức, ông cưới...

Là tham quan khét tiếng vì sao Hòa Thân được Càn Long hết mực yêu chiều?

Là tham quan khét tiếng vì sao Hòa Thân được Càn Long hết mực yêu chiều?

Lịch sử thế giới ghi nhận khá nhiều những trường hợp các chính trị gia tham nhũng với số tiền khổng lồ. Tuy...

23 liên quan

Sự thật việc Hoắc Nguyên Giáp từng đánh bại 'Đại lực sĩ bậc nhất thế giới'

Sự thật việc Hoắc Nguyên Giáp từng đánh bại 'Đại lực sĩ bậc nhất thế giới'

Hoắc Nguyên Giáp không chỉ là một nhân vật quen thuộc trên phim ảnh, ngoài đời ông còn là một huyền thoại...

Đại Tổng thống Trung Hoa 83 ngày: 10 vợ, bị vắt kiệt tinh lực đến chết

Đại Tổng thống Trung Hoa 83 ngày: 10 vợ, bị vắt kiệt tinh lực đến chết

Năm 1909, Viên Thế Khải bị Nhiếp chính vương Tải Phong đuổi về quê cũ. Khi ẩn cư ở phủ Bành Đức, ông cưới...