Giá vàng hôm nay 29/1: Giá vàng SJC tăng 100.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 29/1: Giá vàng SJC tăng 100.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 29/1/2021: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn hiện niêm yết giá vàng SJC ở 56.15 - 56.67...

17931 liên quan

Giá vàng hôm nay 3/12: Giá vàng SJC tiếp tục tăng 300.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 3/12: Giá vàng SJC tiếp tục tăng 300.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 3/12/2020: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 54.55 – 55.22 triệu đồng/lượng...

17931 liên quan

Giá vàng hôm nay 5/11/2020: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 5/11/2020: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 5/11/2020: Giá vàng SJC tại Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức...

17931 liên quan

Giá vàng hôm nay 30/10/2020: Giá vàng SJC tăng 50.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 30/10/2020: Giá vàng SJC tăng 50.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 30/10/2020: Giá vàng SJC tại Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức...

17931 liên quan

Giá vàng hôm nay 17/10/2020: Giá vàng SJC quay đầu giảm nhẹ vào phiên cuối tuần

Giá vàng hôm nay 17/10/2020: Giá vàng SJC quay đầu giảm nhẹ vào phiên cuối tuần

Giá vàng hôm nay 17/10/2020: Giá vàng SJC tại Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức...

17931 liên quan

Giá vàng hôm nay 28/2/2020: Vàng SJC giảm 150.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 28/2/2020: Vàng SJC giảm 150.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 28/2/2020: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC hôm nay tại Hà Nội ở mức...

17931 liên quan

Giá vàng hôm nay 26/2/2020: Giá vàng giảm xuống 46 triệu đồng/lượng sau khi đạt đỉnh gần 50 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 26/2/2020: Giá vàng giảm xuống 46 triệu đồng/lượng sau khi đạt đỉnh gần 50 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 26/2/2020: giá vàng SJC hôm nay tại Hà Nội niêm yết ở mức 46,50 triệu đồng/lượng mua vào -...

17931 liên quan

Giá vàng hôm nay 24/2/2020: Giá vàng SJC vượt mốc 46 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 24/2/2020: Giá vàng SJC vượt mốc 46 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 24/2/2020: giá vàng SJC hôm nay 24/2 tại Hà Nội niêm yết ở mức 45,60 triệu đồng/lượng mua...

17931 liên quan

Giá vàng hôm nay 22/2/2020: Giá vàng tăng mạnh, sắp chạm mốc 46 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 22/2/2020: Giá vàng tăng mạnh, sắp chạm mốc 46 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 22/2/2020: giá vàng SJC hôm nay tại Hà Nội niêm yết ở mức 45,5 triệu đồng/lượng mua vào -...

1409 liên quan

Giá vàng hôm nay 15/2/2020: Giá vàng chững lại sau khi tăng vọt

Giá vàng hôm nay 15/2/2020: Giá vàng chững lại sau khi tăng vọt

Giá vàng hôm nay 15/2/2020: Giá vàng SJC hôm nay 15/2 tại Hà Nội tăng nhẹ, với mức mua vào là 44,06 triệu...

21 liên quan

Giá vàng hôm nay 6/12/2019: Vàng SJC tiếp tục giảm 30 nghìn đồng

Giá vàng hôm nay 6/12/2019: Vàng SJC tiếp tục giảm 30 nghìn đồng

79 liên quan

Giá vàng hôm nay 16/11/2019: Vàng SJC tiếp tục tăng 50 nghìn đồng/lượng vào ngày cuối tuần

Giá vàng hôm nay 16/11/2019: Vàng SJC tiếp tục tăng 50 nghìn đồng/lượng vào ngày cuối tuần

Giá vàng hôm nay 16/11/2019: Vàng SJC tiếp tục tăng 50 nghìn đồng/lượng vào phiên giao dịch ngày cuối tuần.

17931 liên quan

Giá vàng hôm nay 8/11/2019: Vàng SJC bất ngờ giảm 300 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 8/11/2019: Vàng SJC bất ngờ giảm 300 nghìn đồng/lượng

1409 liên quan

Giá vàng hôm nay 31/10/2019: Vàng SJC quay đầu tăng 120 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 31/10/2019: Vàng SJC quay đầu tăng 120 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 31/10/2019: Vàng SJC bất ngờ tăng 120 nghìn đồng/lượng vào phiên giao dịch ngày hôm nay.

17931 liên quan

Giá vàng hôm nay 23/10/2019: Vàng SJC quay đầu tăng sốc 150 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 23/10/2019: Vàng SJC quay đầu tăng sốc 150 nghìn đồng/lượng

17931 liên quan

Giá vàng hôm nay 8/10/2019: Vàng SJC quay đầu giảm 300 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 8/10/2019: Vàng SJC quay đầu giảm 300 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 8/10/2019: Vàng SJC bất ngờ quay đầu giảm 300 nghìn đồng/lượng vào phiên giao dịch ngày...

17931 liên quan

Giá vàng hôm nay 20/8/2019: Vàng SJC tiếp tục giảm 150 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 20/8/2019: Vàng SJC tiếp tục giảm 150 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 20/8/2019: Vàng SJC tiếp tục giảm 150 nghìn đồng/lượng, vào phiên giao dịch ngày hôm nay.

17931 liên quan

Giá vàng hôm nay 16/7/2019: Vàng SJC quay đầu tăng 50 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 16/7/2019: Vàng SJC quay đầu tăng 50 nghìn đồng/lượng

1409 liên quan

Giá vàng hôm nay 20/6/2019: Vàng SJC tiếp tục tăng vọt 300 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 20/6/2019: Vàng SJC tiếp tục tăng vọt 300 nghìn đồng/lượng

146 liên quan