VNPT đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trên 20% trong 5 năm qua

VNPT đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trên 20% trong 5 năm qua

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, VNPT vẫn hoàn thành tốt các mục tiêu sản xuất kinh...

23 liên quan

Triển khai chiến lược 4.0, VNPT tập trung phát triển mạnh các sản phẩm, dịch vụ CNTT

Triển khai chiến lược 4.0, VNPT tập trung phát triển mạnh các sản phẩm, dịch vụ CNTT

Năm 2018 đánh dấu sự chuyển đổi mạnh mẽ của Tập đoàn VNPT khi chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền...

23 liên quan

Năm 2018 VNPT đạt lợi nhuận 6.445 tỷ đồng

Năm 2018 VNPT đạt lợi nhuận 6.445 tỷ đồng

Lợi nhuận của VNPT tăng 25% so với cùng kỳ và đây là năm thứ 5 liên tiếp tập đoàn này đạt mức tăng trưởng...

23 liên quan

VNPT khởi động chiến lược VNPT 4.0, từng bước thực hiện chuyển đổi số

VNPT khởi động chiến lược VNPT 4.0, từng bước thực hiện chuyển đổi số

Theo chiến lược VNPT 4.0, VNPT sẽ chuyển đổi dần từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang...

23 liên quan

VNPT đạt tăng trưởng lợi nhuận trên 20% trong 5 năm liên tiếp

VNPT đạt tăng trưởng lợi nhuận trên 20% trong 5 năm liên tiếp

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, VNPT vẫn hoàn thành tốt các mục tiêu sản xuất kinh...

23 liên quan

Bộ sản phẩm Chính phủ điện tử của VNPT đã được triển khai tại 51 tỉnh, thành phố

Bộ sản phẩm Chính phủ điện tử của VNPT đã được triển khai tại 51 tỉnh, thành phố

VNPT cho biết, đã xây dựng và làm chủ nhiều sản phẩm, dịch vụ cốt lõi ở nhóm khách hàng Chính phủ điện tử....

23 liên quan

VNPT đem nhiều giải pháp hỗ trợ ngành nông nghiệp đón đầu CMCN 4.0

VNPT đem nhiều giải pháp hỗ trợ ngành nông nghiệp đón đầu CMCN 4.0

Trong CMCN 4.0, nông nghiệp được coi là 1 trong số 5 lĩnh vực có nhiều cơ hội bứt phá nhất của Việt Nam, để...

2 liên quan