Bàn việc đổi mới toàn diện hoạt động HLV Việt Nam

Bàn việc đổi mới toàn diện hoạt động HLV Việt Nam

Ngày 24/9, HLV Việt Nam, đã tổ chức Hội nghị Thường vụ mở rộng, bàn về công tác đổi mới toàn diện, hoạt...

4 liên quan

Thanh Hóa: Tổng kết công tác Hội Làm vườn và Trang trại

Thanh Hóa: Tổng kết công tác Hội Làm vườn và Trang trại

Sáng nay (4/1), Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và...

Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

KTNT- Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa vừa tổ chức Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022), kỷ niệm 35...

4 liên quan

HLV và TT Thanh Hóa: Cầu nối chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân

Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa đã chuyển giao nhiều kiến thức...

Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa sơ kết 6 tháng đầu năm

Sáng nay (8/7), tại trụ sở Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa (HLV) đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và...

HLV và trang trại Thanh Hóa: Tiếp tục thực hiện các dự án khoa học thiết thực

Với phương châm 'chủ động - trách nhiệm - thiết thực - hiệu quả', trong năm 2015, Hội Làm vườn và Trang...

10 liên quan