Nước Vạn Xuân (Kỳ 11)

Nước Vạn Xuân (Kỳ 11)

Trân trọng giới thiệu tiếp tác phẩm của PGS TS Cao Văn Liên về chương IV 'NƯỚC VẠN XUÂN'- Tập I Tiểu thuyết...

1 liên quan

Dựng nước Vạn Xuân lên ngôi hoàng đế

Dựng nước Vạn Xuân lên ngôi hoàng đế

Xuân Giáp Tý 544, Lý Bí lên ngôi vua, xưng là Lý Nam Đế, định đô ở cửa sông Tô Lịch, đặt tên nước là Vạn...

10 liên quan

Nước Vạn Xuân (Kỳ 10)

Trân trọng giới thiệu tiếp tác phẩm của PGS TS Cao Văn Liên về chương IV 'NƯỚC VẠN XUÂN'- Tập I Tiểu thuyết...

1 liên quan

Nước Vạn Xuân (Kỳ 7)

Trân trọng giới thiệu tiếp tác phẩm của PGS TS Cao Văn Liên về chương IV 'NƯỚC VẠN XUÂN'- Tập I Tiểu thuyết...

10 liên quan

Nước Vạn Xuân (Kỳ 6)

Trân trọng giới thiệu tiếp tác phẩm của PGS TS Cao Văn Liên về chương IV 'NƯỚC VẠN XUÂN'- Tập I Tiểu thuyết...

10 liên quan

Nước Vạn Xuân (Kỳ 5)

Trân trọng giới thiệu tiếp tác phẩm của PGS TS Cao Văn Liên về chương IV 'NƯỚC VẠN XUÂN'- Tập I Tiểu thuyết...

10 liên quan

Nước Vạn Xuân (Kỳ 4)

Trân trọng giới thiệu tiếp tác phẩm của PGS TS Cao Văn Liên về chương IV 'NƯỚC VẠN XUÂN'- Tập I Tiểu thuyết...

10 liên quan

Nước Vạn Xuân (Kỳ 3)

Trân trọng giới thiệu tiếp tác phẩm của PGS TS Cao Văn Liên về chương IV 'NƯỚC VẠN XUÂN'- Tập I Tiểu thuyết...

10 liên quan

Nước Vạn Xuân (Kỳ 2)

10 liên quan

Nước Vạn Xuân (Kỳ 1)

Trân trọng giới thiệu tiếp tác phẩm của PGS TS Cao Văn Liên về chương IV 'NƯỚC VẠN XUÂN'- Tập I Tiểu thuyết...

10 liên quan

Đào Lang Vương Lý Thiên Bảo- vị vua vùng đất Dã Năng

Vương triều Tiền Lý khởi đầu từ Nhà nước Vạn Xuân tồn tại trong khoảng thời gian 60 năm (544-602), với 4...

Tôn vinh danh nhân Triệu Quang Phục và khẳng định sự cần thiết phải bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Tôn vinh danh nhân Triệu Quang Phục và khẳng định sự cần thiết phải bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Tại Hội thảo khoa học 'Danh nhân Triệu Việt Vương và căn cứ Dạ Trạch' diễn ra tại huyện Khoái Châu, tỉnh...

1 liên quan

Danh nho Tinh Thiều: Người thiết kế triều đình Lý Nam Đế

Khi tham mưu đề xuất để đại binh đánh thẳng sang Hợp Phố, quân sư Tinh Thiều cùng các tướng của Lý Bí đã có...

1 liên quan

Triệu Túc, danh tướng ba lần đánh quân Lương

Chúng ta, thế hệ hậu sinh luôn biết tới công ơn của các anh hùng đánh giặc giữ nước. Đã có nhiều vị tướng...