Thực tâm giúp người

Thực tâm giúp người

1. Từ 7h14 đến 7h34 sáng 23.8, Khải 'bạc' gọi cho tôi những hai lần chỉ để hỏi 'thế nào, đi chưa?'. Tôi kẽo...

Điện trên mái nhà vẫn ì ạch: 1 triệu mái nhà sẽ 'phát điện'

Điện trên mái nhà vẫn ì ạch: 1 triệu mái nhà sẽ 'phát điện'

Cả nước mới chỉ có 748 dự án điện trên mái nhà được nối lưới với tổng công suất 11,5 MW, sau khi Quyết định...

Điện trên mái nhà vẫn ì ạch

Điện trên mái nhà vẫn ì ạch

Ngày 23.8, tại TP.HCM, Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) và nhóm Công tác về biến đổi khí hậu...

Tuần lễ năng lượng tái tạo Việt Nam 2018

Tuần lễ năng lượng tái tạo Việt Nam 2018

Tuần lễ năng lượng tái tạo Việt Nam 2018 diễn ra từ ngày 21/8 - 26/8/2018 với chuỗi sự kiện tại ba thành phố...

Đủ điện cho lớp học và dân sinh: Kỳ vọng từ năng lượng tái tạo

Đủ điện cho lớp học và dân sinh: Kỳ vọng từ năng lượng tái tạo

Chưa có điện lưới, ở một số khu vực hẻo lánh người dân có điện nhờ sử dụng năng lượng mặt trời. Lớp học nhờ...

Tương lai của năng lượng mặt trời: Phấn đấu 1 triệu ngôi nhà xanh vì Việt Nam thịnh vượng

Tương lai của năng lượng mặt trời: Phấn đấu 1 triệu ngôi nhà xanh vì Việt Nam thịnh vượng

Ngày 22/8/2018 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Tuần lễ Năng lượng Tái tạo Việt Nam 2018, Liên minh Năng lượng...

Cần nhiều cơ chế hỗ trợ để phát triển điện mặt trời

Cần nhiều cơ chế hỗ trợ để phát triển điện mặt trời

Tham dự Tọa đàm 'Nhìn lại một năm thực hiện Quyết định 11 và Thông tư 16 về phát triển điện mặt trời ở Việt...

Nhiều sự kiện tại Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam 2018

Nhiều sự kiện tại Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam 2018

Sáng 21/8, tại Hà Nội, Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) và nhóm Công tác về Biến đổi khí hậu...

Năng lượng tái tạo sẽ 'chạm đến' từng gia đình Việt

Năng lượng tái tạo sẽ 'chạm đến' từng gia đình Việt

Sáng nay (21/8) tại Hà Nội, Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) và nhóm Công tác về Biến đổi khí...

Năng lượng tái tạo sẽ 'chạm tới' mọi người dân Việt Nam từ thành thị đến nông thôn

Năng lượng tái tạo sẽ 'chạm tới' mọi người dân Việt Nam từ thành thị đến nông thôn

Ngày 21/8, tại Hà Nội, Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) và nhóm Công tác về Biến đổi khí hậu...

Khởi động Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam 2018

Khởi động Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam 2018

Ngày 21-8, tại Hà Nội, Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam phối hợp với các đối tác tổ chức khai mạc Tuần...

'Mở đường cho Năng lượng tái tạo đến từng gia đình Việt'

'Mở đường cho Năng lượng tái tạo đến từng gia đình Việt'

Đó là thông điệp chính của Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam 2018 được Liên minh Năng lượng bền vững Việt...

Mở đường cho năng lượng tái tạo tới từng gia đình Việt

Mở đường cho năng lượng tái tạo tới từng gia đình Việt

Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam 2018 sẽ diễn ra từ ngày 21 - 26/8 tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Hồ Chí...