'Thần dược' sắc đẹp nhụy nghệ tây và phép màu cho kinh tế Hy Lạp

'Thần dược' sắc đẹp nhụy nghệ tây và phép màu cho kinh tế Hy Lạp

Nghệ tây không chỉ làm đẹp cho đời từ khi là những bông hoa cho đến khi nhụy của chúng trở thành 'thần dược'...

'Thần dược' nhụy nghệ tây và phép màu cho kinh tế Hy Lạp

'Thần dược' nhụy nghệ tây và phép màu cho kinh tế Hy Lạp

Nghệ tây không chỉ làm đẹp cho đời từ khi là những bông hoa cho đến lúc nhụy của chúng trở thành 'thần dược',...

'Thần dược' sắc đẹp nhụy nghệ tây và phép màu cho kinh tế Hy Lạp
'Thần dược' sắc đẹp nhụy nghệ tây và phép màu cho kinh tế Hy Lạp - Ảnh 1 'Thần dược' sắc đẹp nhụy nghệ tây và phép màu cho kinh tế Hy Lạp - Ảnh 2 'Thần dược' sắc đẹp nhụy nghệ tây và phép màu cho kinh tế Hy Lạp - Ảnh 3

'Thần dược' sắc đẹp nhụy nghệ tây và phép màu cho kinh tế Hy Lạp

Nghệ tây không chỉ làm đẹp cho đời từ khi là những bông hoa cho đến khi nhụy của chúng trở thành 'thần dược'...

'Thần dược' sắc đẹp nhụy nghệ tây và phép màu cho kinh tế Hy Lạp

'Thần dược' sắc đẹp nhụy nghệ tây và phép màu cho kinh tế Hy Lạp

Nghệ tây không chỉ làm đẹp cho đời từ khi là những bông hoa cho đến khi nhụy của chúng trở thành 'thần dược'...

Hy vọng về một thời kỳ ổn định cho đất nước Ethiopia

Hy vọng về một thời kỳ ổn định cho đất nước Ethiopia

Ngày 02-4-2018, tại phiên họp bất thường của Hạ viện Ethiopia, ông Abiye Ahmed đã tuyên thệ nhậm chức Thủ...