Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  Thủ tướng: Kiên quyết xóa 'sân sau' doanh nghiệp Nhà nước

  Thủ tướng: Kiên quyết xóa 'sân sau' doanh nghiệp Nhà nước

  Thủ tướng cảnh báo tình trạng doanh nghiệp lập 'sân sau' và các cơ quan chức năng đều đã biết.

  Phó Thủ tướng: Sẽ xử lý vi phạm pháp luật đầu tư công

  Phó Thủ tướng: Sẽ xử lý vi phạm pháp luật đầu tư công

  Việc chỉnh sửa Luật đầu tư công nhằm quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả đầu tư công, gắn với cơ cấu lại thu...

  'Cấp trên hãy dũng cảm thôi ôm, không ôm và đoạn tuyệt cái ôm'

  Đại biểu Trần Quang Chiểu: Hiện nay, trên thế giới có trên 170 nước và vùng lãnh thổ thì chỉ có Việt Nam là...

  14 liên quan

  Sửa Luật Đầu tư công không 'đẻ' thêm thủ tục

  Việc phân loại dự án quan trọng quốc gia dựa trên số vốn đầu tư chưa rõ căn cứ.

  Đầu tư công: Không thêm thủ tục mới, quy trình đơn giản nhất

  Việc chỉnh sửa Luật đầu tư công nhằm quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả đầu tư công, gắn với cơ cấu lại thu...

  11 liên quan

  Quản lý ngân sách nhà nước, Việt Nam không thể 'một mình một kiểu'

  Trên thế giới hiện chỉ có Việt Nam là có 2 Bộ cùng quản lý ngân sách Nhà nước.

  14 liên quan

  Buổi huấn luyện đáng nhớ

  Nội dung ném lựu đạn xa trúng đích của Trung đội 1 có một số chiến sĩ kết quả còn hạn chế, nên thi thoảng...