TPHCM: 4 trụ cột của đề án thành phố thông minh vận hành từ đầu năm 2019

TPHCM: 4 trụ cột của đề án thành phố thông minh vận hành từ đầu năm 2019

Sau 1 năm triển khai, 4 trung tâm trụ cột của đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh đã có kết quả...

2 liên quan

Sắp vận hành 4 trung tâm 'cốt lõi' xây dựng đô thị thông minh ở Tp HCM

Sắp vận hành 4 trung tâm 'cốt lõi' xây dựng đô thị thông minh ở Tp HCM

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vận hành 4 trung tâm 'cốt lõi' của Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành...

Ứng dụng rô-bốt, trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống

Ứng dụng rô-bốt, trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống

Trong xu thế bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) đang diễn ra mạnh mẽ, TP Hồ Chí Minh...

154 liên quan

Giám sát môi trường nước áp dụng công nghệ LORA vào nuôi tôm

Giám sát môi trường nước áp dụng công nghệ LORA vào nuôi tôm

Viện Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ (Viện SCCN) đã giải mã, khai thác sáng chế trong lĩnh...

20 liên quan

Hiện thực hóa mô hình nhà trường thông minh

Hiện thực hóa mô hình nhà trường thông minh

Để tận dụng tốt cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) mang lại, các học viện, nhà trường...

Trường Sĩ quan Không quân tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019

Trường Sĩ quan Không quân tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019

Sáng 17-9, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019. Thiếu tướng Lâm Quang Đại, Chính...