Tàu đổ bộ, tàu tên lửa Australia thăm Việt Nam

Tàu đổ bộ, tàu tên lửa Australia thăm Việt Nam

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Hải quân hai nước, ngày 7/5, hai tàu Hải quân Hoàng gia Australia là HMAS Canberra...

49 liên quan

Tàu đổ bộ, tàu tên lửa Australia thăm Việt Nam

Tàu đổ bộ, tàu tên lửa Australia thăm Việt Nam

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Hải quân hai nước, ngày 7/5, hai tàu Hải quân Hoàng gia Australia là HMAS Canberra...

49 liên quan

Hai tàu Hải quân Australia cập cảng Cam Ranh thăm Việt Nam
Hai tàu Hải quân Australia cập cảng Cam Ranh thăm Việt Nam - Ảnh 1
Hai tàu Hải quân Australia cập cảng Cam Ranh thăm Việt Nam - Ảnh 2
Hai tàu Hải quân Australia cập cảng Cam Ranh thăm Việt Nam - Ảnh 3

Hai tàu Hải quân Australia cập cảng Cam Ranh thăm Việt Nam

Sau khi cập cảng quốc tế Cam Ranh sáng ngày 7-5, hai tàu hải quân HMAS Canberra và HMAS Newcastle của Hoàng...

49 liên quan

Hai tàu hải quân Hoàng gia Australia thăm thiện chí Việt Nam

Hai tàu hải quân Hoàng gia Australia thăm thiện chí Việt Nam

Hai tàu hải quân Hoàng gia Australia - HMAS Canberra và HMAS Newcastle - với hơn 800 thủy thủ, đã cập Cảng...

49 liên quan

Hai tàu hải quân Hoàng gia Australia thăm thiện chí Việt Nam

Hai tàu hải quân Hoàng gia Australia thăm thiện chí Việt Nam

Hai tàu hải quân Hoàng gia Australia - HMAS Canberra và HMAS Newcastle - với hơn 800 thủy thủ, đã cập Cảng...

49 liên quan

Tàu đổ bộ, tàu tên lửa Australia thăm Việt Nam

Tàu đổ bộ, tàu tên lửa Australia thăm Việt Nam

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Hải quân hai nước, ngày 7/5, hai tàu Hải quân Hoàng gia Australia là HMAS Canberra...

49 liên quan

Hai tàu Hải quân Hoàng gia Australia thăm thiện chí Việt Nam

Hai tàu Hải quân Hoàng gia Australia thăm thiện chí Việt Nam

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Hải quân hai nước, ngày 7/5, hai tàu Hải quân Hoàng gia Australia là HMAS Canberra...

49 liên quan

Hai tàu hải quân Hoàng gia Australia thăm thiện chí Việt Nam

Hai tàu hải quân Hoàng gia Australia thăm thiện chí Việt Nam

Hai tàu hải quân Hoàng gia Australia - HMAS Canberra và HMAS Newcastle - với hơn 800 thủy thủ, đã cập Cảng...

49 liên quan