Thực thi Công ước 98: Xây dựng cơ chế thương lượng tập thể thực chất

Thực thi Công ước 98: Xây dựng cơ chế thương lượng tập thể thực chất

Công ước 98 nhằm đảm bảo thương lượng tập thể giữa người lao động, người sử dụng lao động diễn ra một cách...

Bộ luật Lao động sửa đổi giúp người lao động hưởng lợi công bằng từ tăng trưởng kinh tế

Bộ luật Lao động sửa đổi giúp người lao động hưởng lợi công bằng từ tăng trưởng kinh tế

'Đưa khuôn khổ pháp luật tiệm cận hơn các tiêu chuẩn lao động quốc tế - đây là một tiến bộ quan trọng do...

Giúp người lao động hưởng lợi công bằng

Giúp người lao động hưởng lợi công bằng

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) vào ngày 20/11, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO)...

18 liên quan

ILO hoan nghênh Việt Nam thông qua Bộ Luật Lao động sửa đổi

ILO hoan nghênh Việt Nam thông qua Bộ Luật Lao động sửa đổi

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hoan nghênh việc Việt Nam thông qua Bộ Luật Lao động sửa đổi vào ngày 20/11,...

18 liên quan

Bộ luật Lao động mới của Việt Nam: Tiệm cận hơn với các tiêu chuẩn quốc tế

Bộ luật Lao động mới của Việt Nam: Tiệm cận hơn với các tiêu chuẩn quốc tế

Ngay sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) vào sáng nay (20/11), Tổ chức Lao...

18 liên quan

Bộ Luật Lao động sửa đổi giúp người lao động hưởng lợi công bằng

Bộ Luật Lao động sửa đổi giúp người lao động hưởng lợi công bằng

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) hoan nghênh bước tiến mới của Việt Nam đã đưa khuôn khổ pháp luật tiệm cận...

Bộ Luật Lao động (sửa đổi) là bước tiến mới của Việt Nam

Bộ Luật Lao động (sửa đổi) là bước tiến mới của Việt Nam

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã khẳng định như vậy ngay sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ Luật Lao...

162 liên quan

ILO: Bộ luật Lao động mới của Việt Nam tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế

ILO: Bộ luật Lao động mới của Việt Nam tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế

Bộ luật Lao động sẽ cải thiện đáng kể vấn đề việc làm, quan hệ lao động, tạo nền tảng vững chắc cho hội...

18 liên quan

Tự hào về tư tưởng, tầm nhìn vượt thời đại của Bác về lao động và an sinh xã hội

Tự hào về tư tưởng, tầm nhìn vượt thời đại của Bác về lao động và an sinh xã hội

'Tư tưởng tương đồng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổ chức lao động quốc tế ILO hướng tới việc làm thỏa đáng...

Việt Nam kỷ niệm 100 năm thành lập Tổ chức Lao động Quốc tế

Việt Nam kỷ niệm 100 năm thành lập Tổ chức Lao động Quốc tế

Việt Nam xác định cần tập trung đổi mới giáo dục, đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực... để sẵn sàng...

3 liên quan

Việt Nam tham gia Hiệp định CTTPP: Thách thức đối với tổ chức Công đoàn

Việt Nam tham gia Hiệp định CTTPP: Thách thức đối với tổ chức Công đoàn

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP và các văn kiện có liên quan vào ngày...

443 liên quan