Nghiên cứu thấu đáo thành lập Bộ Thanh niên

Nghiên cứu thấu đáo thành lập Bộ Thanh niên

Ủy ban Thường vụ QH cho rằng, việc thành lập Bộ Thanh niên và Thể thao cần được nghiên cứu thấu đáo và...

6 liên quan

Miễn nhiệm chức Phó chủ nhiệm Ủy ban của QH với ông Triệu Thế Hùng

Miễn nhiệm chức Phó chủ nhiệm Ủy ban của QH với ông Triệu Thế Hùng

UB Thường vụ QH ban hành nghị quyết 943 phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo...

32 liên quan

Chủ tịch QH: Nghiên cứu thành lập Bộ Thanh niên, nâng cấp từ Đoàn

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, tương lai cần tính đến việc thành lập Bộ Thanh niên, nâng cấp từ...

PHỎNG VẤN CHỦ NHIÊM ỦY BAN VH, GD, TN, TN&NĐ CỦA QUỐC HỘI, ÔNG PHAN THANH BÌNH

Kết thúc đợt giám sát tại các tỉnh phía Nam của Đoàn giám sát số 3 'Về việc thực hiện chính sách pháp luật...

1 liên quan

Vụ gian lận điểm thi, VKSND tối cao dự định điều tra tội đưa nhận hối lộ

Cơ quan điều tra của VKSND tối cao đang định điều tra về tội đưa nhận hối lộ, khởi tố bổ sung 7 đối tượng...

17 liên quan

Bất cập cơ chế tài chính tự chủ đại học

Bất cập lớn nhất trong tự chủ đại học ở nước ta hiện nay chính là chưa xây dựng được một cơ chế tự chủ tài...