Dự kiến điều chỉnh địa giới 3 quận giáp nhau của Hà Nội

Dự kiến điều chỉnh địa giới 3 quận giáp nhau của Hà Nội

Theo kế hoạch, một số khu vực nhỏ của quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm sẽ được chuyển về quận Cầu Giấy...

9 liên quan

Điều chỉnh địa giới hành chính các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Điều chỉnh địa giới hành chính các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND về việc điều chỉnh địa giới hành chính các quận...

11 liên quan

Điều chỉnh địa giới hành chính các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Điều chỉnh địa giới hành chính các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND về việc điều chỉnh địa giới hành chính các quận...

9 liên quan

Hà Nội chuẩn bị điều chỉnh địa giới liên quan 3 quận

Hà Nội chuẩn bị điều chỉnh địa giới liên quan 3 quận

Trước kiến nghị của cử tri về bất cập quản lý 'đất một nơi, người một nẻo', UBND TP Hà Nội vừa xây dựng kế...

1 liên quan

Hà Nội: Chuẩn bị điều chỉnh địa giới 3 quận Cầu Giấy, Nam - Bắc Từ Liêm

Hà Nội: Chuẩn bị điều chỉnh địa giới 3 quận Cầu Giấy, Nam - Bắc Từ Liêm

Để phù hợp với hiện trạng quản lý hiện nay, thành phố Hà Nội lập kế hoạch đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh...

11 liên quan