Thu hồi Huân chương Kháng chiến hạng Ba vì khai man thành tích

Thu hồi Huân chương Kháng chiến hạng Ba vì khai man thành tích

Ngày 26.8, UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết, đã giao Phòng Nội vụ tham mưu nội dung để trình UBND...

Được tặng thưởng huân chương nhờ hồ sơ giả

Được tặng thưởng huân chương nhờ hồ sơ giả

Không tham gia hoạt động cách mạng nhưng ông Dậu làm giả hồ sơ để được tặng huân chương Kháng chiến, được...

Khai man thành tích để được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến

Khai man thành tích để được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến

Nguồn tin từ UBND huyện Hoài Nhơn ngày 25-8 cho biết, huyện sẽ có văn bản báo cáo để Chủ tịch UBND tỉnh Bình...

Khai man thành tích để được nhận Huân chương kháng chiến

Khai man thành tích để được nhận Huân chương kháng chiến

Theo kết luận của cơ quan chức năng, ông Dậu không tham gia giúp đỡ gì nhiều cho cách mạng, nhưng ông đã khai...

Khai man để nhận huân chương

Khai man để nhận huân chương

UBND H.Hoài Nhơn (Bình Định) giao Phòng Nội vụ tham mưu nội dung để trình UBND tỉnh Bình Định đề nghị Chủ...

Làm giả hồ sơ để được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba

Làm giả hồ sơ để được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba

Ông Nguyễn Dậu (ở H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm giả hồ sơ, chữ ký, khai man thành tích để được tặng thưởng Huân...