Dân hưởng ứng, xã Phú Yên bứt phá nhanh

Dân hưởng ứng, xã Phú Yên bứt phá nhanh

Khi mới bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) mới chỉ đạt 8/19 tiêu...

4 liên quan

Chuyển đổi cây, con hiệu quả, huyện Phú Xuyên giàu nhanh

Chuyển đổi cây, con hiệu quả, huyện Phú Xuyên giàu nhanh

Đến nay, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã có 16/26 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Mục tiêu của...

Phú Yên thực hiện đồng bộ các tiêu chí

Phú Yên thực hiện đồng bộ các tiêu chí

Khi mới bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Phú Yên chỉ có 8/19 tiêu chí đạt chuẩn. Đến năm 2017,...

2 liên quan

Niềm vui trên quê hương Phú Yên

Niềm vui trên quê hương Phú Yên

Phú Yên (Thọ Xuân - Thanh Hóa) được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2017. Đó thực sự là niềm...

40 liên quan

Phú Xuyên - Hà Nội: Công trình khủng lấn chiếm đất công ngay gần trụ sở xã Phú Yên có được hợp thức hóa?
Phú Xuyên - Hà Nội: Công trình khủng lấn chiếm đất công ngay gần trụ sở xã Phú Yên có được hợp thức hóa? - Ảnh 1 Phú Xuyên - Hà Nội: Công trình khủng lấn chiếm đất công ngay gần trụ sở xã Phú Yên có được hợp thức hóa? - Ảnh 2 Phú Xuyên - Hà Nội: Công trình khủng lấn chiếm đất công ngay gần trụ sở xã Phú Yên có được hợp thức hóa? - Ảnh 3

Phú Xuyên - Hà Nội: Công trình khủng lấn chiếm đất công ngay gần trụ sở xã Phú Yên có được hợp thức hóa?

Hàng loạt sai phạm sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất tại xã Phú Yên, trong có việc chính quyền...

Niềm vui trên quê hương Phú Yên

Niềm vui trên quê hương Phú Yên

Phú Yên (Thọ Xuân - Thanh Hóa) được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2017. Đó thực sự là niềm...