Bé trai nguyên dây rốn bọc túi nylon treo trên xe máy bên đường

Bé trai nguyên dây rốn bọc túi nylon treo trên xe máy bên đường

Nghe tiếng khóc của trẻ em, người dân tiến lại gần kiểm tra thì phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn,...

7 liên quan

Quảng Ngãi: Một bé trai bị bỏ túi ni lông treo trên xe ven đường

Quảng Ngãi: Một bé trai bị bỏ túi ni lông treo trên xe ven đường

Một bé trai sơ sinh bỏ trong túi ni lông treo trên xe máy ven đường vừa được người dân huyện Sơn Tịnh (...

5 liên quan

Bé trai sơ sinh còn dây rốn bỏ trong túi ni lông treo trên xe máy

Ngày 11-6, ông Nguyễn Tấn Linh, Chủ tịch UBND xã Tịnh Bắc, H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi cho biết, người dân xã...

102 liên quan

Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn treo trên xe máy

Nghe tiếng khóc trong bọc ni-lông treo trên xe máy để bên đường, người dân lại gần phát hiện một trẻ sơ...

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong bịch nilong treo trên xe máy

Một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn và không có quần áo được người dân phát hiện trong túi nilông treo...

Quảng Ngãi: Bé sơ sinh bị bỏ trong túi nilon, treo trên xe máy dựng ven đường

Ngày 11/6, ông Nguyễn Tấn Linh, Chủ tịch UBND xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, người...

Giật mình thấy bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên xe máy

Người dân bàng hoàng và bức xúc khi phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn được bỏ trong túi nilon treo...

5 liên quan

Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ trong túi nilon treo trên xe máy

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn được phát hiện trong một túi nilon treo trên xe máy của người đi đường.

102 liên quan

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong đêm

Trong đêm, người dân Quảng Ngãi phát hiện bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn được đựng trong bọc nilon và...

Bé trai sơ sinh trong túi nilon treo trên xe máy bên đường

Nghe thấy tiếng khóc phát ra từ túi nilon treo trên xe máy của một người dân dựng bên đường, người dân kiểm...

7 liên quan

Bé trai còn nguyên dây rốn, gói trong túi treo trên xe người đi đường

Bé trai còn nguyên dây rốn, không có áo quần, được bọc trong túi nilon treo trên xe máy của người dân dựng...

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ trong túi nilon, treo trên xe máy bên đường

Một số người dân đã phát hiện bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong túi nilon, treo trên xe máy...

102 liên quan

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ trong túi nylon treo trên xe máy

Bé trai còn nguyên dây rốn, không có quần áo bị bỏ lại trong túi nylon treo trên xe máy của người dân dựng...

Phẫn nộ: Bé sơ sinh bị bỏ trong bao nylon treo trên xe máy

Người dân tá hỏa phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn trong túi nylon treo trên xe máy bên đường.

Quảng Ngãi: Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi

Bé trai vẫn còn nguyên dây rốn được tìm thấy khi treo trên xe một người dân dựng bên đường.

5 liên quan