Chủ tịch Quốc hội: Cần tăng số lượng đại biểu chuyên trách ở cơ quan dân cử

Chủ tịch Quốc hội: Cần tăng số lượng đại biểu chuyên trách ở cơ quan dân cử

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, để nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của các cơ quan dân...

11 liên quan

Hợp nhất 3 văn phòng: 'Ông Chánh Văn phòng một tay cầm 2 cái còi'

Hợp nhất 3 văn phòng: 'Ông Chánh Văn phòng một tay cầm 2 cái còi'

'Hợp nhất 3 Văn phòng hành 1 thì ông Chánh văn phòng đưa ra vấn đề, bên tay này là báo cáo, tay kia thẩm tra,...

5 liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Quy định kỷ luật người nghỉ hưu rất khó

Chủ tịch Quốc hội: Quy định kỷ luật người nghỉ hưu rất khó

Đồng tình quy định xử lý cán bộ nghỉ hưu vi phạm, song Chủ tịch Quốc hội cho rằng luật nên quy định nguyên...

9 liên quan

'Sao không giảm chỗ nào mà cứ giảm ở cơ quan dân cử'?

'Sao không giảm chỗ nào mà cứ giảm ở cơ quan dân cử'?

'Quan điểm của tôi là không nên giảm Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh vì nhiều việc làm để nâng cao chất lượng,...

92 liên quan

Giảm Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh: Tinh gọn bộ máy nhưng có đảm bảo hiệu quả?

Giảm Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh: Tinh gọn bộ máy nhưng có đảm bảo hiệu quả?

Chiều 15-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề lớn dự kiến tiếp thu,...

44 liên quan