Việt Nam vừa có thêm một Di sản tư liệu thế giới

Việt Nam vừa có thêm một Di sản tư liệu thế giới

Vào lúc 15h 05 (giờ Việt Nam) chiều 30/5 Hội nghị Toàn thể lần thứ 8 Chương trình Ký ức Thế giới Khu vực Châu...

6 liên quan

Hồ sơ 'Hoàng Hoa sứ trình đồ' được công nhận Di sản tư liệu thế giới

Hồ sơ 'Hoàng Hoa sứ trình đồ' được công nhận Di sản tư liệu thế giới

Chương trình Ký ức Thế giới Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của UNESCO đã ghi danh 'Hoàng Hoa sứ trình đồ'...

6 liên quan

UNESCO công nhận Non nước Cao Bằng là Công viên Địa chất toàn cầu

UNESCO công nhận Non nước Cao Bằng là Công viên Địa chất toàn cầu

Công viên Địa chất Toàn cầu non nước Cao Bằng trở thành Công viên Địa chất Toàn cầu thứ hai ở Việt Nam.

6 liên quan

UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu ở Cao Bằng

UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu ở Cao Bằng

Hội đồng Chấp hành UNESCO đã thông qua nghị quyết công nhận Công viên Địa chất Non Nước Cao Bằng là Công viên...

6 liên quan

UNESCO công nhận Công viên Địa chất Non Nước Cao Bằng là Công viên Địa chất Toàn cầu

UNESCO công nhận Công viên Địa chất Non Nước Cao Bằng là Công viên Địa chất Toàn cầu

Ngày 12 - 4, Hội đồng Chấp hành UNESCO tại Kỳ họp lần thứ 204 tại Paris, Pháp đã thông qua Nghị quyết công...

14 liên quan

Công tác UNESCO góp phần nâng cao vị thế, sức mạnh mềm của Việt Nam

Công tác UNESCO góp phần nâng cao vị thế, sức mạnh mềm của Việt Nam

Những thành tựu của Việt Nam ngày nay có được trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học và thông tin đều...

5 liên quan

Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam: 40 năm sứ mệnh và thành công

Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam: 40 năm sứ mệnh và thành công

GD&TĐ - Sáng nay (12/6), tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã long trọng kỷ niệm 40 năm ngày thành...

5 liên quan

UBQG UNESCO làm xuất sắc sứ mệnh giới thiệu Việt Nam với thế giới

UBQG UNESCO làm xuất sắc sứ mệnh giới thiệu Việt Nam với thế giới

Sáng 12/6, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia (UBQG) UNESCO Việt Nam long trọng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (15/6/1977...

5 liên quan