Công ty mẹ - Vinalines chỉ được xếp loại B đối với kết quả hoạt động năm 2018

Công ty mẹ - Vinalines chỉ được xếp loại B đối với kết quả hoạt động năm 2018

Việc xuất hiện khoản nợ phải trả quá hạn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam là lý do khiến kết quả hoạt động...

3 liên quan

Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh...

127 liên quan

Tân Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia là ai?

Tân Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia là ai?

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) sáng nay (26/6) đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Giám...

4 liên quan

Ông Lê Mạnh Hùng làm Tổng giám đốc PVN

Ông Lê Mạnh Hùng làm Tổng giám đốc PVN

PVN công bố quyết định của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc...

15 liên quan

Tân Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng: Chung sức, chung lòng vì sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tân Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng: Chung sức, chung lòng vì sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Ảnh 1
Tân Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng: Chung sức, chung lòng vì sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Ảnh 2
Tân Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng: Chung sức, chung lòng vì sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Ảnh 3

Tân Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng: Chung sức, chung lòng vì sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ngày 26/6/2019, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã...

15 liên quan

PVN chính thức có tân Tổng Giám Đốc

PVN chính thức có tân Tổng Giám Đốc

Sáng nay (26/6), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh...

127 liên quan

Tân Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng 'mong các cấp lãnh đạo tin tưởng ngành Dầu khí'

Tân Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng 'mong các cấp lãnh đạo tin tưởng ngành Dầu khí'

Sáng nay, 26/6/2019, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)...

13 liên quan

Tổng giám đốc PVN mới được bổ nhiệm là ai?

Tổng giám đốc PVN mới được bổ nhiệm là ai?

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng làm Tổng Giám đốc.

13 liên quan

Tân Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng: 'Chung sức, chung lòng vì sự phát triển của PVN'
Tân Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng: 'Chung sức, chung lòng vì sự phát triển của PVN' - Ảnh 1
Tân Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng: 'Chung sức, chung lòng vì sự phát triển của PVN' - Ảnh 2
Tân Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng: 'Chung sức, chung lòng vì sự phát triển của PVN' - Ảnh 3

Tân Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng: 'Chung sức, chung lòng vì sự phát triển của PVN'

Ngày 26/6/2019, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã...

3 liên quan

Chân dung tân Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Chân dung tân Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), chính thức giữ chức Thành viên Hội đồng...

13 liên quan

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Công bố quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Công bố quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc

Trên cơ sở đề xuất của Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương,...

4 liên quan

Vận tải biển 'mạnh dạn' đưa mục tiêu lợi nhuận 0 đồng trong năm 2019

Vận tải biển 'mạnh dạn' đưa mục tiêu lợi nhuận 0 đồng trong năm 2019

Trong năm 2019, công ty mẹ Vinalines phải hoàn thành 3 chỉ tiêu kinh doanh chính trong năm 2019 là đạt sản...

112 liên quan

Vinalines đặt mục tiêu lợi nhuận 0 đồng: Vẫn... khó đạt

Vinalines đặt mục tiêu lợi nhuận 0 đồng: Vẫn... khó đạt

Mức lợi nhuận 0 đồng trong năm 2019 vẫn là mục tiêu khó đạt đối với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - đơn vị...

1 liên quan

Công ty mẹ Vinalines được yêu cầu không đầu tư quá 254 tỷ đồng năm 2019

Công ty mẹ Vinalines được yêu cầu không đầu tư quá 254 tỷ đồng năm 2019

Vinalines phải hoàn thành 3 chỉ tiêu kinh doanh chính trong năm 2019 là đạt sản lượng vận tải biển 4.670.000...

1 liên quan