Những thách thức hội nhập của ngành giống

Những thách thức hội nhập của ngành giống

Các tổ chức, doanh nghiệp trong ngành giống cây trồng Thái Lan đề nghị được tham gia Hiệp định Đối tác toàn...

448 liên quan

Vấn nạn xâm phạm bản quyền giống trái cây: Đừng để nước đến chân mới nhảy

Vấn nạn xâm phạm bản quyền giống trái cây: Đừng để nước đến chân mới nhảy

Đã hơn 10 năm Việt Nam tham gia Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV), nhưng đến nay vấn đề...

1 liên quan

Mới có 5% đơn đăng ký bảo hộ với các giống cây ăn quả

Thông tin được nêu ra tại Hội thảo 'Bảo hộ giống cây trồng đối với cây ăn quả khu vực phía Nam', tổ chức...

123 liên quan

6 bước đi đến thành công

Nói đến kiwi, người tiêu dùng thế giới đều nghĩ đến đất nước New Zealand, nhưng ít có ai biết rằng, nguồn...

Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài

Cùng với xu thế hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, những năm gần đây, doanh nghiệp (DN) Việt Nam chú...

Vì sao nông sản Việt chưa được quan tâm đăng ký bảo hộ?

Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm nông nghiệp còn nhiều khó khăn.