Ngày hội các nhà cung cấp AmCham 2019 mở rộng quy mô tổ chức

Ngày hội các nhà cung cấp AmCham 2019 mở rộng quy mô tổ chức

Ngày hội các nhà cung cấp là sáng kiến của Ban Sản xuất AmCham Việt Nam nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa các...

39 liên quan

Giải pháp nào khi chỉ có 21% SME Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu?

Giải pháp nào khi chỉ có 21% SME Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu?

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị để nâng cao khả năng...

71 liên quan

Vòng luẩn quẩn ngăn doanh nghiệp Việt bước vào chuỗi cung ứng

Vòng luẩn quẩn ngăn doanh nghiệp Việt bước vào chuỗi cung ứng

Điều quan trọng để có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu là doanh nghiệp Việt phải có cơ hội được kết...

39 liên quan

Cầu nối cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bước với chuỗi cung ứng

Cầu nối cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bước với chuỗi cung ứng

Dự án 'Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa' (USAID LinkSME) sẽ giúp...

39 liên quan

USAID tài trợ hơn 22 triệu USD cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

USAID tài trợ hơn 22 triệu USD cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ sẽ (USAID) sẽ tài trợ Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối...

39 liên quan

USAID sẽ tài trợ hơn 22 triệu USD cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

USAID sẽ tài trợ hơn 22 triệu USD cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Từ nay cho đến năm 2023, cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ sẽ (USAID) sẽ tài trợ Dự án Thúc đẩy cải cách và...

39 liên quan

Chính phủ kiến tạo cho doanh nghiệp hoạt động

Chính phủ kiến tạo cho doanh nghiệp hoạt động

Với quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ,...

39 liên quan

Thêm cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thêm cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, không thể sử dụng mệnh lệnh mà phải theo cơ chế thị...

39 liên quan

Dự án LinkSME sẽ là 'đòn bẩy' để Việt Nam thoát khỏi bẫy các nước có thu nhập trung bình

Dự án LinkSME sẽ là 'đòn bẩy' để Việt Nam thoát khỏi bẫy các nước có thu nhập trung bình

Đó là khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại lễ khởi động Dự án 'Thúc đẩy...

39 liên quan

Hoa Kỳ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng

Hoa Kỳ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng

Ngày 24/9, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cùng Văn phòng Chính phủ và Bộ KH&ĐT khởi động Dự án...

39 liên quan

Khởi động dự án 22,1 triệu USD hỗ trợ doanh nghiệp

Khởi động dự án 22,1 triệu USD hỗ trợ doanh nghiệp

Sáng 24-9, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế...

39 liên quan

Nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lễ khởi động dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (USAID LinkSME)...

39 liên quan

Mỹ hỗ trợ kết nối doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam vào chuỗi cung ứng

Mỹ hỗ trợ kết nối doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam vào chuỗi cung ứng

Mỹ và Việt Nam đã khởi động dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ với kinh phí lên đến 21...

39 liên quan

Cải thiện hệ sinh thái kết nối chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cải thiện hệ sinh thái kết nối chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Với kinh phí 22,1 triệu USD và được thực hiện trong 5 năm, Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết...

39 liên quan

Khởi động dự án hỗ trợ kết nối doanh nghiệp vào chuỗi cung ứng

Khởi động dự án hỗ trợ kết nối doanh nghiệp vào chuỗi cung ứng

Ngày 24/9, tại Hà Nội, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cùng Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và...

39 liên quan

Mỹ tài trợ 22 triệu USD thúc đẩy năng lực kết nối cho doanh nghiệp Việt

Mỹ tài trợ 22 triệu USD thúc đẩy năng lực kết nối cho doanh nghiệp Việt

Với kinh phí 22,1 triệu USD và thực hiện trong 5 năm, dự án USAID LinkSME sẽ giúp cải thiện hệ sinh thái kết...

39 liên quan

Mỹ tài trợ hơn 22 triệu USD tạo 'sức bật' cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mỹ tài trợ hơn 22 triệu USD tạo 'sức bật' cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa do USAID tài trợ với kinh...

39 liên quan

'Hỗ trợ phát triển các DNNVV Việt Nam theo LinkSME có ý nghĩa vô cùng quan trọng'
'Hỗ trợ phát triển các DNNVV Việt Nam theo LinkSME có ý nghĩa vô cùng quan trọng' - Ảnh 1
'Hỗ trợ phát triển các DNNVV Việt Nam theo LinkSME có ý nghĩa vô cùng quan trọng' - Ảnh 2
'Hỗ trợ phát triển các DNNVV Việt Nam theo LinkSME có ý nghĩa vô cùng quan trọng' - Ảnh 3

'Hỗ trợ phát triển các DNNVV Việt Nam theo LinkSME có ý nghĩa vô cùng quan trọng'

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã nhấn mạnh như vậy tại Lễ khởi động Dự án Thúc đẩy...

39 liên quan

Thúc đẩy năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thúc đẩy năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Với kinh phí 22,1 triệu USD và được thực hiện trong 5 năm, dự án USAID LinkSME sẽ cải thiện hệ sinh thái kết...

39 liên quan

Việt Nam đứng thứ 8/10 quốc gia có nền kinh tế tốt nhất để đầu tư

Việt Nam đứng thứ 8/10 quốc gia có nền kinh tế tốt nhất để đầu tư

Với kinh phí 22,1 triệu đô la và được thực hiện trong 5 năm, dự án USAID LinkSME sẽ phối hợp với Văn phòng...

39 liên quan

Hoa Kỳ khởi động dự án hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam

Hoa Kỳ khởi động dự án hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam

Ngày 24.9 tại Hà Nội, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cùng Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và...

39 liên quan

Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cùng Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư khởi động Dự án...

39 liên quan

USAID LinkSME hỗ trợ DN tiêu biểu của VINASME quảng bá sản phẩm

USAID LinkSME hỗ trợ DN tiêu biểu của VINASME quảng bá sản phẩm

Dự án Kết nối Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID LinkSME) đã hỗ trợ một...

11 liên quan

Đưa doanh nghiệp điện tử Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Đưa doanh nghiệp điện tử Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Triển lãm Quốc tế lần thứ 12 về Thiết bị, Công nghệ kiểm tra hàn linh kiện bề mặt SMT và Công nghiệp hỗ trợ...

11 liên quan

Hỗ trợ SME Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu: Dự án USAID LinkSME tập trung vào 5 lĩnh vực

Hỗ trợ SME Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu: Dự án USAID LinkSME tập trung vào 5 lĩnh vực

Dự án Kết nối Doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME) của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hỗ trợ doanh...

71 liên quan

VINASME và USAID LinkSME chung tay hỗ trợ DNNVV tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

VINASME và USAID LinkSME chung tay hỗ trợ DNNVV tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Chiều 19/8, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) và Dự án Kết nối Doanh nghiệp nhỏ và vừa của...

39 liên quan