Hoa Kỳ và Việt Nam ký ghi nhận ý định về hỗ trợ người khuyết tật

Hoa Kỳ và Việt Nam ký ghi nhận ý định về hỗ trợ người khuyết tật

Tại thành phố Biên Hòa, ngày 20/4, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Văn phòng Cơ quan Thường trực...

53 liên quan

Bắt đầu xử lý điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất tại Việt Nam

Bắt đầu xử lý điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất tại Việt Nam

Khu vực sân bay Biên Hòa được cho là điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất Việt Nam bắt đầu thực hiện dự án xử lý.

53 liên quan

Việt Nam - Hoa Kỳ ký bản ghi nhận hỗ trợ người khuyết tật

Việt Nam - Hoa Kỳ ký bản ghi nhận hỗ trợ người khuyết tật

Sáng nay (20/4) tại TP Bên Hòa, chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký bản ghi nhận ý định về quan hệ đối tác...

53 liên quan

Khởi động dự án xử lý dioxin tại điểm ô nhiễm lớn nhất Việt Nam

Khởi động dự án xử lý dioxin tại điểm ô nhiễm lớn nhất Việt Nam

Hôm nay, ngày 20/4/2019, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Quân chủng Phòng không - Không quân...

53 liên quan

Việt Nam - Hoa Kỳ ký bản ghi nhận hỗ trợ người khuyết tật sau chiến tranh tại Việt Nam

Việt Nam - Hoa Kỳ ký bản ghi nhận hỗ trợ người khuyết tật sau chiến tranh tại Việt Nam

Hôm nay, 20/4/2019 Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo...

53 liên quan

Hoa Kỳ và Việt Nam ký bản ghi nhận ý định về hỗ trợ người khuyết tật

Hoa Kỳ và Việt Nam ký bản ghi nhận ý định về hỗ trợ người khuyết tật

USAID và Văn phòng 701 đã ký bản ghi nhận ý định với mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khuyết...

53 liên quan