'Mối tình đầu của tôi' tập 20: Sài Gòn có lạnh, Chi Pu đừng lo, đã có Bình An đây rồi!

'Mối tình đầu của tôi' tập 20: Sài Gòn có lạnh, Chi Pu đừng lo, đã có Bình An đây rồi!

Đại chiến một trận nảy lửa với 'Cuồng Phong', An Chi thất tha thất thỉu 'mượn rượu giải sầu', dùng cơn say...

Tập 19 'Mối tình đầu của tôi': Ơn giời! Ngày Lan Ngọc cãi tay đôi với 'boss' Bình An cuối cùng cũng đến rồi

Tập 19 'Mối tình đầu của tôi': Ơn giời! Ngày Lan Ngọc cãi tay đôi với 'boss' Bình An cuối cùng cũng đến rồi

Gặp lại 'cố nhân' đã mười mấy tập phim nhưng tất cả những gì An Chi (Lan Ngọc) làm được chỉ là những cái cúi...

6 liên quan

'Mối tình đầu của tôi': An Chi bị Nam Phong chê bất tài, dọa đuổi việc

'Mối tình đầu của tôi': An Chi bị Nam Phong chê bất tài, dọa đuổi việc

An Chi bị Nam Phong sỉ vả thậm tệ, Phi Yến phát hiện ra bí mật lớn của phòng biên tập là những diễn biến chính...

6 liên quan

Bình An để lộ bản chất thật khiến Lan Ngọc thất vọng trong tập 9 'Mối Tình Đầu Của Tôi'
Bình An để lộ bản chất thật khiến Lan Ngọc thất vọng trong tập 9 'Mối Tình Đầu Của Tôi' - Ảnh 1
Bình An để lộ bản chất thật khiến Lan Ngọc thất vọng trong tập 9 'Mối Tình Đầu Của Tôi' - Ảnh 2
Bình An để lộ bản chất thật khiến Lan Ngọc thất vọng trong tập 9 'Mối Tình Đầu Của Tôi' - Ảnh 3

Bình An để lộ bản chất thật khiến Lan Ngọc thất vọng trong tập 9 'Mối Tình Đầu Của Tôi'

An Chi bị Nam Phong sỉ vả thậm tệ, Phi Yến phát hiện ra bí mật lớn của phòng biên tập là những diễn biến chính...

6 liên quan